Dillere 25 feebariyee : “laamu woodaani”

0
1514

 

Dillere 25 feebariyee (Mouvement 25 février) dillii ñalnde 3/06/2013 ngam aybinde laamu nguu e waasde wallude ɓesngu leydi ndii to bannge safaara, ndiyam, golle, caɗeele nguura, koɗorɗe e tiiɗgol coodguuli, ekn. Seppo ngoo waɗi ko beetawe toowɗo e dow laawol Gamaal Abdul Naseer, hakkunde Otel Marhabaa e Rajo Muritani.

 

Dillere 25 feebariyee (Mouvement 25 février) dillii ñalnde 3/06/2013 ngam aybinde laamu nguu e waasde wallude ɓesngu leydi ndii to bannge safaara, ndiyam, golle, caɗeele nguura, koɗorɗe e tiiɗgol coodguuli, ekn. Seppo ngoo waɗi ko beetawe toowɗo e dow laawol Gamaal Abdul Naseer, hakkunde Otel Marhabaa e Rajo Muritani.

Ñalnde 03 lewru korse hitaande 2013, fedde noddirteende « Mouvement 25 février », seppii hakkunde Otel Marhabaa e Rajo Muritani, beetawe toowɗo. E wiyde Seex Abdallaah, gootal e terɗe dillere ndee, addani ɓe waɗde ko ɓe mbaɗi ñalnde heen koo, ko teskaade laamu woodaani hannde, sabu ngu waɗaani fotde ngu fotnoo waɗande ɓesngu leydi ndii. Ko heewi hannde e nder wuro ko wonduɓe e caɗeele ndiyam, gila e nokkuuji ɗi ngalaa tan hay waadere ndiyam walla e tiiɗɗi keɓal. To bannge safaara, hay so won jogiiɓe heen fartaŋŋeeji, ɗawaaɓe ɓee ɓuri heewde, ko jiidaa e ŋakkere golle wonaande ndee, etee coodguuli ena ɓeydoo ñalnde kala tiiɗde.

Seppo ngoo heewii doole haa haɗi otooji yahde. Yuɓɓini ngo ko sukaaɓe, ɓe duuɓi 20 fayde 35. 

Njaay Saydu Aamadu