Alluwal Danewal, TBI : “tableau blanc interactif”

0
2776
TBI-2.jpg

Ko jooni ngalɗoo karallaagal yettii e Muritani, sibu ko e yontere ɓennunde ndee (9-16 mee 2013), huunde e jannginooɓe (duɗe keblirɗe jannginooɓe Muritani ENS e ENI, e jannginoowo gooto e nder duɗe jaŋde hakkundeere ….) keblaa e kuutoragol ko wiyetee Alluwal Danewal Jaabtoongal (Tableau Blanc Interactif).

Ko jooni ngalɗoo karallaagal yettii e Muritani, sibu ko e yontere ɓennunde ndee (9-16 mee 2013), huunde e jannginooɓe (duɗe keblirɗe jannginooɓe Muritani ENS e ENI, e jannginoowo gooto e nder duɗe jaŋde hakkundeere ….) keblaa e kuutoragol ko wiyetee Alluwal Danewal Jaabtoongal (Tableau Blanc Interactif).

 Mbaasen juutnaade heen : ndeeɗoo winndannde winndaa ko e hitaande 2008. Wideyooji ɗiɗi gonɗi les ɗii kadi, ko e oon dumunna feewnanoo; omo tonngana en nafoore ngalɗoo kuutorgal kesal, haa arti noon, wonande ɗemɗe nokkuyankooje.

 


Education numérique pour tous par dmenchi

 


Les atouts de l’éducation numérique pour l’Afrique by Kinshasa2012