Jaɓɓorgo Pese Siin

Pesol: Siin

Laana weeyo leydi Siin ina jogori yande e Leydi

Ɗum tijjaa ko hakkunde 29 mars e 9 abriil 2018, laana weeyo leydi Siin (Tiangong-1) ina foti yande e leydi men hee. Ko ɗuum...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE