Jaɓɓorgo Pese Sala

Pesol: Sala

Sala mbeeya njiiloowa

Siin, leydi mahaaɗe ɓujeeje, kaawniiɗe. Siin kadi ine anndiraa mahaaɗe diiñorɗe ɓujeeje. Aasiñoori leydi ndii ngoni ko e wortaade ndii mahdi kaawiseeri,...
Sala Farafenni Gammbi Senegaal

Senegaal – Gammbi : Sala Farafenni

Ñalnde 21 saawiyee 2019, Makki Sal e Aadama Baro kurmbitii sala dow maayo Gammbi, ñonngoowa yolnde hakkunde Ndakaaru...

HONG KONG

Hong Kong kadi, no Makawo nii, ko « diiwaan mo njuɓɓudi keeriindi nder Siin », Kanko noon ɓuri Makawo yaajde...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE