HONG KONG

0
1538

Hong Kong kadi, no Makawo nii, ko « diiwaan mo njuɓɓudi keeriindi nder Siin », Kanko noon ɓuri Makawo yaajde e heewde yimɓe, sibu miliyoŋaaji 7 fittaandu ina nguuri ɗoon. Ko ɗoo fof ɗamaawu nguurndam ɓuri mawnude e winndere ndee, sibu ko duuɓi 84 pawɗi.

Hong Kong woni ko e fonngo fuɗnaange Weendu Ñaaƴe, fonngo worgo Siin, takko maayo Siin worgo. E nder winndere ndee, Hong Kong ko nokku jeetaɓo (8ɓo) to bannge njulaagu, nokku tataɓo (3ɓo) to bannge kaalis, caggal New York e Londres (haa jibini helmere Nylonkong), mo faggudu mum ɓuri fof wellitaade.

Hong Kong ko koloni biritaan (Angalteer) wonnoo gila 1842, hade mum artude e Siin e hitaande 1997. E bayyinaango nanondiral hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee, Siin huniima rokkude Hong Kong wellitaare haa, ko famɗi fof, e hitaande 2047 (duuɓi 50 caggal 1997). Hong Kong ina rokkaa wellitaare yaajnde : kaalis mum (dolaar Hong Kong), keewal partiiji, kippuuji mum coftal ɓalli, domen mum internet (.hk), maande telefoŋ (+852) e doosɗe dognugol otooji (bannge nano).

Hedde 34 000 biritannaajo (ko ɓe 25 500 ɓe ngonnoo e hitaande 1996), 22 000 japonaajo, 60 000 ameriknaajo, 300 000 kanadanaajo e 20 000 faraysenaajo ina nguuri ɗoon. Ko sinuwaa (kantonaawal) e engele ngoni ɗemɗe ɗiɗi laawɗinaaɗe e wuro ngoo.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa