HONG KONG

0
2210

Hong Kong kadi, no Makawo nii, ko « diiwaan mo njuɓɓudi keeriindi nder Siin », Kanko noon ɓuri Makawo yaajde e heewde yimɓe, sibu miliyoŋaaji 7 fittaandu ina nguuri ɗoon. Ko ɗoo fof ɗamaawu nguurndam ɓuri mawnude e winndere ndee, sibu ko duuɓi 84 pawɗi.

Hong Kong woni ko e fonngo fuɗnaange Weendu Ñaaƴe, fonngo worgo Siin, takko maayo Siin worgo. E nder winndere ndee, Hong Kong ko nokku jeetaɓo (8ɓo) to bannge njulaagu, nokku tataɓo (3ɓo) to bannge kaalis, caggal New York e Londres (haa jibini helmere Nylonkong), mo faggudu mum ɓuri fof wellitaade.

Hong Kong ko koloni biritaan (Angalteer) wonnoo gila 1842, hade mum artude e Siin e hitaande 1997. E bayyinaango nanondiral hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee, Siin huniima rokkude Hong Kong wellitaare haa, ko famɗi fof, e hitaande 2047 (duuɓi 50 caggal 1997). Hong Kong ina rokkaa wellitaare yaajnde : kaalis mum (dolaar Hong Kong), keewal partiiji, kippuuji mum coftal ɓalli, domen mum internet (.hk), maande telefoŋ (+852) e doosɗe dognugol otooji (bannge nano).

Hedde 34 000 biritannaajo (ko ɓe 25 500 ɓe ngonnoo e hitaande 1996), 22 000 japonaajo, 60 000 ameriknaajo, 300 000 kanadanaajo e 20 000 faraysenaajo ina nguuri ɗoon. Ko sinuwaa (kantonaawal) e engele ngoni ɗemɗe ɗiɗi laawɗinaaɗe e wuro ngoo.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.