Mbaañ

0
1711
MK 3.200

Mbaañ jeyaa ko e diiwaan BARAKNA. Barakna ko diiwaan tataɓiijo leydi Muritani. O woni ko worgo –hirnaange Muritani. Omo tonngi e nder makko departemaaji joyi. Ɗiin ngoni : AALEG – MAGTA LAHJAAR- ƁOGGEE- BAABAAƁE – MBAAÑ binnditagol kuuɓtidinngol leydi Muritani e hitaande 2013 qiimii keewal yimɓe diiwaan oo ko 336.207. tawi ko nii ɓe peccorii :
Eeleega : 90 191 neɗɗo

Mbaañ jeyaa ko e diiwaan BARAKNA. Barakna ko diiwaan tataɓiijo leydi Muritani. O woni ko worgo –hirnaange Muritani. Omo tonngi e nder makko departemaaji joyi. Ɗiin ngoni : AALEG – MAGTA LAHJAAR- ƁOGGEE- BAABAAƁE – MBAAÑ binnditagol kuuɓtidinngol leydi Muritani e hitaande 2013 qiimii keewal yimɓe diiwaan oo ko 336.207. tawi ko nii ɓe peccorii :
Eeleega : 90 191 neɗɗo

Baabaaɓe : 45 832 neɗɗo
Ɓoggee : 85 919 neɗɗo
Magta lahjaar : 64 365 neɗɗo
Mbaañ : 49 900 neɗɗo tawi heen 26 952 ko rewɓe.

Departema Mbaañ ko komunaaji nayi. ɗiin ngoni : MBAAÑ – ÑAABINA – BAGODIN – EDBAAY EL HIJAAJ

To bannge koɗki Mbaañ jeyaa ko e falnde YIRLAAƁE e HEBBIYAAƁE Rewo wuro ngoo ko HAYMEDAAT Fuɗnaange maggo ko FEERALLA Hirnaange maggo ko DABBE woni yeeso mum ko dabbaano So a taƴtii maayo to fuuta senegaal woni worgo ko MBOOLO BIRAAN e takko mum. So wiyaama Mbaañ ,kala gannduɗo ɓernde mum dogat e Hammadi Kunndo ,Demmba Kunndo ,Paate Kunndo, Ɓooy Kunndo e Siley Ndikkuru. Mbaañ ko ngo suudu jasaknaaɓe, suudu jaaltaaɓe poongel e suudu jaaltaaɓe siñcu. E nder tinndi e daari, ɓiɗɓe fuutankooɓe ina nanira ngo wuro ko cuuɗi tati, gabi tati, wooturu waaldi saayna. Wuro ngoo ina heewi jettooɗe, kono ina maantini heen : Joob, Saar, Sih, Mbooc Sek e Manngaan. Lawakooɓe Mbaañ ko Joobɓe woni suudu Murtuɗo (Mammadu Sammba Joob ) jeyaa nduu. Mbaañ Sammba noon ina haandi e jibinde hono murtuɗo en ngati en majjaani pellital e teddungal IDI SAYDU KUMMBA ELIMAAN, MUUSAA SAYDU KUMMBA ELIMAAN, SILEY CEERNO BOOKARA HAMJA, e MAMMADU GAMOO MAWƊO ɓeen worɓe ko jaambareeɓe jeyanooɓe e konu ALHAJJI SAYKU UMAR TAAL.

Mbaañ sammba ɓooydii e jibin’de yontaaɓe, jogiiɓe geɗe to joomiraaɗo, ngati ELIMAAN SIREE NJAAK maama Murtuɗo oo ko waliyyu ALLAH moƴƴo. O wirnaa ko to baamuule gaɗa maayo biyeteeɗe Mbuulma. Mbaañ ko wuro jaambareeɓe huɓɓuɓe dartinooɓe laamu Muritani e hitaande 1962 e sahaa ngu yiɗi haɗde joɗnde mooɓondiral ƴellitaare ɗemngal pulaar, hono ALHAJJI SAMMBA BUUƊEL JOOB en. ko ɗoon alkule pulaar innaa mbiyaa ALKULE MBAAÑ.

Haamiidu Bah catal Suwoyraat Fedde Ɓamtaare Pulaar e Moritani