Sifaa keso humambinnaagu ?

0
2011

Hay to leydi Farayse, humambinnaagu ina heddii e wonde ngoƴa mawɗo ; ko ɗum nii addani laamu Farayse waɗde hitaande 2013 ndee, hitaande hare humaminnaagu. Kono, caɗeele goɗɗe ina keti sibu peeñgol tonngol kesol pinal, tawtungol waawde winndude, waawde tarde e waawde hiisaade, so baasgol waawde huutoraade karalleeji kese kumpital, ngolɗoo teppol kesol, farayse inniri ɗum ko « illectronisme », woni ko innir-ɗen « humamsiŋaagu » : nguuɗoo ñawu kesu firti ko “waasde jogaade kattanɗe katojinaaɗe ngam huutoraade geɗe elektoronik, haa teeŋti noon e ordinateeruuji. Waasde jogaade ɗeen kattanɗe hannde ko teppol bonngol to bannge karallaagal e ganndal.”

So tawii, e nder leydi Farayse, ko hedde 15% tan ngondi e ɗeen caɗeele, e leydi men hee, ko ɗum huunde ɗeɓnde huuɓtodinde. Yimɓe fof ina kawri hannde « jogaade kattanɗe karallaagal kesal nana wonta huunde waɗɗiinde ngam waawde gollaade. Dañde won ɗeen golle hannde tawi waawa huutoraade masiŋ, ko huunde jogornde saɗtunde ».