Deftere Sheek Muusaa Kamara

Wasiyaaji Ceerno Sileymaani Baal, (Hoore Foonde, avril 1776)

«Fuutankooɓe, on poɗiino ardinde e laamu leydi mon kala udditanɗo on damal, yaltini on e laamuuji tooñannge ɗi Deeniyankooɓe e Safalɓe, mi fellitii wonande on oon gardiiɗo e udditde ngaal damal. Alaa...
Sih Sammba ina haala Pulaar to parlemaa

Kuutoragol ɗemɗe ngenndiije nder Suudu sarɗi

Jokkorde pelle pine Pulaar, Sooninke e Wolof hono Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (FƁPM), Fedde muritaninaare Ɓamtaare Ɗemngal e Pinal Sooninke (AMPLCS), e Fedde Ɓamtaare Ɗemngal Wolof nder Muritani (APROLAWORIM) ina ndewindii...
Jubbannde e nguurndam Ceerno Baaba Galle Njaac

Jubbannde e nguurndam Ceerno Baaba Galle Njaac

Jaalal diineyankeewal, Khalifa kuuɓtidinɗo galle Ceerno Hamdu Rabbi Njaac  yanii to "Hôpital principal" mo Dakaar. E wiyde Doktoor Buubu Sare, Khalifa oo sankii ko e 00H pawɗo hojomaaji seeɗa ko e nder...
Terɗe Yiilirde Ngenndi

Mooɓondiral kesamhesaagu : Kollitgol terɗe yiilirde ngenndiire

Mammadu Njobbo Jah, Kalfinaaɗo Nehdi/Jaŋde mawɓe e Nehdi ɓiyleydaagu jibinaa ko ñalnde 16/03/1978 to Nuwaasoot. O innitortoo ko ɗo wiyetee Haawre Ɓowde. O...
Dental tawtorangal joɗnde ngal

Kawraaɗe joɗnde mooɓondiral 7ɓiire

Ina aadoraa, kala nde mooɓondiral jooɗii, waɗde kawraaɗe ngam rokkude miijo heeriingo e geɗe maantinɗe e nguurndam leydi ndii. Ngolɗoo laawol kadi mooɓondiral ngal ƴettii kawraaɗe. 1. Hawraande duwaawu
Joɗnde adannde Yiilirde hesere mooɓondiral 7 FƁPM

Mooɓondiral 7e FƁPM, wonii tigi mooɓondiral kesam-hesaagu

Mooɓondiral 7ɓal fedde ndee wonii tigi mooɓondiral kesamhesaagu. Ɗum woniri ko e sifaaji ɗiɗi (2). 1. Ko idii fof to bannge kuccam e paandaale fedde ndee
Yiilirde hesere FƁPM

Mooɓondiral 7ɓal F.Ɓ.P.M. : mooɓondiral kesamhesaagu

Hono no habriranoo, Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (F.Ɓ.P.M.) yuɓɓinii, ñalnde 28 e 29 desaambar 2019, joɗnde mum mooɓondiral jeeɗaɓiire (7ɓiire) to Ganniiru Ngenndiiru (Musée national) Nuwaasoot, e tawtoreede nulaaɓe 15 catal fedde ndee, yantude...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : Haala wonaa njuɗu, kono ene waklitee

Pulaar dee wiy “ko yonti fof haalee”. Tawde noon yonti ko cuɓagol gonoowo hoyreejo leydi Muritani, en mbaawaa waasde haalde heen no foti fof. Ko kaalaten heen koo noon toɗɗaaki tawo fooɗondiratnooɓe...

Gannde hiisiwe : diiñorɗe

Deftere ɗimmere Muhammadu Faliilu Sih yaltii, ina tawee ɗoo : ƊOOYENE
Natal Daari annabaabe

Daarti : Nguurndam annabi Ayuuba Sabri

Hono biyateeɗo Asiis wiyi :  “Ayyuba nde woni annabi ndee, ko e jamaanu Annabi Yaaguuba (JKM), geno neli mo e ɓesngu hawraan e hoɗnooɓe e saraaji Dimaska.” E fuɗɗoraade...
Ruwannda Mumto-leñol Tutsi Caggal warngooji, ñaawooje

Ruwannda : Mumto-leñol Tutsi en (3) : Caggal warngooji, ñaawooje

En njiyiino wonde warngooji mumti-leñol ɗii ndartii ko ñalnde 17 sulyee 1994, caggal nde FPR, e gardagol Pol Kagame, heɓti ko ɓuri heewde e leydi ndii. FPR ne, nder hare mum keɓtugol...
Sukaaɓe Fedde Fulɓe Itaali e hiirde pinal

Jubbannde e nguurndam Fedde Fulɓe Itali

Fedde Fulɓe Itali sosaa ko ñalnde 17 abril (seeɗto) 1993 to wuro Milaa, dowla Itali, e tawtoregol cate jeegom. Oon sahaa ende waɗi 639 tergal. Hannde, fedde ndee ina jogii 17 catal e...