Sih Sammba udditanɗo ɗemɗe ngenndiije damal suudu sarɗi

Sih Sammba, udditanɗo ɗemɗe ngenndiije damal suudu sarɗi

Sih Sammba wayniima jooni, e ooɗoo alet 8 siilo 2023. Neɗɗo moƴƴo, ganndiraaɗo heewde njalniika. Neɗɗo tiiɗɗo cehilaagal, nuunɗuɗo, jooltoowo hakkeeji, jaambaaro, pellitɗo, mo hakkille jaajɗo kono ŋeerɗo fiɓnde. O meeɗaa moyde...
Ñalawma ɗemngal neeniwal

21 colte, Ñalawma Winndereejo Ɗemngal Neeniwal

« Janngirgol ɗemɗe keewɗe ine jojji ngam moƴƴingol jaŋde » 21 febariyee hitaande kala, ko ñalawma winndereejo ɗemngal neeniwal, mo UNESCO dotti e hitaande 2000. Hitaande kala Pelle pinal ngenndiije, hono...
Abuu Sih lollirɗo Atumaani Sih to Suwoyraat

Njillu Atumaani Sih to Suwoyraat

Laamorgo diiwal Tiiris Semuur Muritani hono suwoyraat mbeelu haayre ,jaɓɓiiima ñalnde 28 bowte 2023, sete timmuɗo, korsuɗo, tedduɗo, hono Abuu Sih ɓurɗo lollirde Atumaani Sih mo tulde dubaango e hartallo e yahdiiɓe...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga e holi ko woni ngenndiyanke 

Ngenndiyanke, dartiyanke, katante leñol, jarlitaniiɗo leñol, ko huunde e kelme keewɗe naneede  e nder renndo ngoo. Jooni noon, heddii, ko holi maanaa coomiiɗo e majje. Sikke alaa kam, ɗee kelme fof, ɓuri...
Exxon_Knew _sign_on_a_BLM_protest_in_Washington,_DC_(2015)

Kilimaa : Aɓe nganndunoo ɗum  ko ɓooyi, aɓe cuuɗi

Aɓe nganndunoo ɗum ɓooyi, aɓe cuuɗi. Gila 1977 (duuɓi 45 jooni) haralleeɓe ine ngolloo he nder birooji maɓɓe ko faati e baylagol kilimaa, e ɓeydagol nguleeki weeyo Leydi. Tee gila ndeen, hiisaaji...
Ñaawoore Abdel Ajiiju

Ñaawoore nde aadoraaka

Maa waɗ walla waɗataa, ko naamnal ngal moritaninaajo kala naamnittonoo hoore mum caggal nde sariya tuumi laamɗo gadiiɗo oo, dirtingol jawdi dowla, jogaade ngalu  ngu anndaaka ɗo ummorii mo e huutoraade jawdi...
Mbaroodi ladde, mbaroodi taktakri

Nguurndam ngatam (3)

Kulle keewɗe ine nguura ɗo ngatam wuurata ɗoo. Sabu ngatam ko e kulle guurooje e nokkuuji leppuɗi, kadi ko nokkuuji e dunli, e ñaaruuje, maa kaaƴe e nder jeereende mawnde.
Nano faade ñaamo : Ibraahiima Ngaye, Usmaan Kan, Ameriknaajo

Nanondiral GIE-DYNN e African Agriculture Inc :Jokkondiral e mawɗo GIE-DYNN

Ngayde Ibraahiima Kayyu (NGIK) : “Mi fuɗɗoroo haalande on wonde, ñalnde 1/1/23 batu kuɓtodinngu GIE-DYNN jooɗiima ngam yettinde 18 koppe jeyaaɗe he Dental ɗee, ko dañaa, e no dañiraa e yimɓe caggal...
Ñalɗi pinal Gural

Pottitte pinal to Gural Eeleega

Hikka kadi, pottitte pinal njuɓɓinaama to Gural ñalnde 30 e 31 bowte 2022. Ɗi udditiraa ko konngol hooreejo Ganniiru Nagge to galle sukaaɓe Eeleega. O bismii heen tawtoraaɓe ɓee, o siftini kadi...
Njiyaagu ndema to saraaji Erkiis he Muritani

Leydi ndemateendi, sewnde ngalu ngenndi

Dowla Muritani feri ko kappanɗe ɗiɗi : heen wootere tuugii ko e ndema inniraaka PNDA (Programme National pour le Développement Agricole) walla mbiyen Tuugnorgal NGenndi ngam Ƴellitaare Ndema e happannde ɗimmere wiyeteende...
Duɗal Pulaar Sileymaani Kan to Wul Yenje

Wul Yenje : Duɗal Sileymaani Kan

Eɗen mbaawi wiyde Sileymaani Kan dawliima. Ngalɗoo duɗal gonngal he natal hee, woni ko Wul Yenje. Mahi ngal ko Sileymaani Kan e peeje mum. Ko duɗal Pulaar,  baɗiraangal jannginirde sukaaɓe he ɗemɗe mum en...
Sammba Dooro Soh, Joggo

Ɓataake feewde e Sammba Dooro Soh, JOGGO

Giɗo aduna jahdiiɗo dawrugol e renndo, ngenndiyanke he firo mum asliiwo ko wonaa ko joldaa. He kitaale 1977-1978, ko ndee nnganndotir-ɗen, cosdu-ɗen peŋgal Liksaar FƁPM nga ɗowɗo-ɗaa. Gila ko ina tolnoo hannde he duuɓi 45 ko a daraniiɗo ɗemngal men Pulaar, ndimaagu e ngootaagu leñƴi men kala, a haɓaniima compal demokarasi e potal nder ndii leydi ndi teddin-ɗaa. A tawtoraama kareeli dawrugol alkule Pulaar e kuccam pine ngenndi men, bayyin’gol e jaajnugol payndoole FƁPM.