Kigali, laamorgo Ruwanndaa

Leyɗe Afrik ɓurɗe toowde ɓeydaare faggudu

E wiyde FMI, leyɗe Afrik ɓurɗe ɓeydaade to bannge ƴellitaare e hitaande yawtunde ndee ko Ecopi (8,5%), rewi heen ko Ruwanndaa (7,8), taɓɓiti ko Senegaal (6,7). E nder oon sahaa...
Kajjata Maalik Jallo

Kollitgol tuugnorgal guwarnama Konngol Kajjata Maalik Jallo

Caggal nde hooreejo hilifaaɓe keso oo holliti tuugnorgal guwarnama mum yeeso depiteeji asaambele, depitee Kajjata Maalik Jallo, ƴettii konngol ngam rokkude heen miijo mum, ñalnde 23/11/2018. Fooyre Ɓamtaare firanii on ngol, kanngol...
Hiirde Pinal Daakaa Subalɓe : Jokkondiral e Doktoor Amina Njaay

Hiirde Pinal Daakaa Subalɓe : Jokkondiral e Doktoor Amina Njaay

Daakaa subalɓe Catal Muritani yuɓɓinii hiirde pinal moolanaande ñalnde 3 noowammbar (jolal) 2018 e gardagol joom-suudu Bah ganndiraaɗo Doktoor Amina Njaay to Laakaas (la...
Kaalden Goonga

Kaalden goonga : hol ko waɗi ko maa ñalawma 28 noowammbar oo arta tan...

Ko yonti fof haalee. Haltude ko haalanoo kadi bonaani, tawde annduɓe mbiyi ɗum jeyaa ko e karallaagal jaŋde. Waɗde en kersata haaltude kadi ko fayti e 28 lewru Noofaambar. Fulɓe...
Khaira Arbi naalanke malinaajo

Kayra Arbi joololel Tummbuktu yahii, naalankaagal Mali suniima

Ñalnde dewo (alet) 19 lewru juko (ut) 2018, Kayra Arbi, joololel Tummbuktu nootoyii noddaango Geno to safrirde Liksammbuur (Luxemburg) e nder Bamako, ummoraade e rafi, caggal nde o wuuri duuɓi 59. E ndeeɗoo maayde, naalaŋkaagal...
Daarti annabaaɓe

Nguurndam Annabi Yuunus (JKM)

Annabi Yuunus ko o ɓiy Mataa e Saadu. Geno mo senaare woodani Oo wiyii e nder Quraana tedduɗo oo : “ina tabiti Yuunus ko e Annabaaɓe jeyaa” simoore Saafaati, kaawise : 139....
Kippu Muraabituun en (Muritani)

Fuku bal : Muraabituun en ndañii wune

Alet 18 noowammbar kippu Muritani fuku bal, hono Muraabituun en, hawii kippu Botswana (2-1), to estaad Sheek wul Boydiya Nuwaasoot. Oon kikiiɗe wuro ngoo fof wonti ko gulaali e luukaali yimɓe e piipaali otooji sabu...
Mohamed Ould Bouamatou

Interpol ittii inɗe Buuamatu e Debbaag e duttorgol mum

“ Fenaande jogii tan ko koykon kon ƴeɓiri, kono alaa dote ko jooɗorii ” Interpol, hono Fedde polis hakkunde leyɗeele, momtii « laakngal nanngal » (manndaaji jaggugol winndereeji)  ngal Muritani feewnunoo e...
Paul Allen e Bill Gates e kitaale 70

Paul Allen sankiima

Paul Allen ko jahdiiɗo Bill Gates wonnoo, mo o sosdunoo Microsoft e hitaande 1975. Paul Allen sankiima ñalnde 15 oktoobar 2018, caggal nde nguɗu ƴiiƴam heɓtii ɗum. Ko o galo...
Mohamed Abdel Aziz Hooreejo leydi Muritani

Gardagol leydi : wontii “ittamko daande”?

Ñalnde 21 noowammbar ɓennuɗo ndee, hooreejo leydi oo, honoMuhammed Abdel Asiis, teeŋtinii ɗaɓɓataa manndaa tataɓo ngam ɗooftaade Doosgalleydi ndii. O haali ɗum ko to Waalata, to o yahnoo...

Njulaagu ɓaleeɓe (7) : soklaaji leyɗe hirnaange

Ñalnde 16 mars 1792, laamɗo Danemark e Norwees ƴettiyamiroore anniyiinde haɗtude yimɓe jeyaaɓe e laamaandi mum julaade ɓaleeɓe, ehaɗtude naatnugol jiyaaɓe e leydi mum, tuggi 1803. Biritannaaɓe karmininjulaagu ɓaleeɓe. Dowlaaji Orop...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : « haa yeeso ko laawol, ko ñoli fof maa luuɓ !»

Pulaar dee ene wiya « so demoowo wiyii ma gila nde jabbata ndee ene anndunoo fuɗataa, haalaani goonga ». Ngoo miijo ƴoogaango e conce men, waɗii naamnal ɓulde e hakkillaaji men. Mbele eɗen ngoongɗini ko...