Kawgel 34ɓel fuku Afrik : Caggal joɓɓi dawaaɗi, Koddiwaar nawii-raay

Jaggondiral joofnirgal kawgel Raay Ngenɗe Afrik waɗi ko ñalnde alet 11 colte 2024 hakkunde Niijeriyaa e Koddiwaar, joofirngal (2-1). Ngol waɗi tataɓol ko leydi ndii ine nawta raay. Heewɓe...
Natal daarti diine

Diine : Nafoore nguura

Hol ko woni nafooje nguura ? Nafooje nguura woni ko ina tottee, ko wayi no ñaamde e koltu e hoɗorde wonande kaanduɗo heen. Holi waɗɗiiɓe nafeede...
Dental dowlaaji Amerik : debbo mo raŋŋaaji ɗiɗi jibinii tigguuji ɗiɗi e nder balɗe ɗiɗi

Dental dowlaaji Amerik : debbo mo raŋŋaaji ɗiɗi jibinii tigguuji ɗiɗi e nder balɗe...

Ñalnde talaata 19 o jibini heen gootel, o jibini ɗiɗmel ngel janngo mum, e wiyde opitaal Jaaɓi-haaɗtirde Alabama to Birmingham to Dental Dowlaaji Amerik (DDA). Debbo oo saawnoo ko deedi ɗiɗi nder...

Pelle pinal ngenndiije : ngam ciynugol moƴƴol mbayliigu jaŋde leydi ndii

Woni ɗoo ko dallinannde pelle pinal ngenndiije (ARPRIM, AMPLCS, APROLAWO) mbinndi ngam sakkitde peeje moƴƴinooje keblugol naattingol ɗemɗe ngenndiije pulaar, sooninke e wolof nder ekkolaaji laamu.
Njaay Saydu Aamadu he Koolol Waalata

Koolol Gural : Yeewtere : Sohre (sirlu) Nagge

Jubbannde e Daartol Fulɓe Fulɓe ko leñol e nder leƴƴi Afrik, kaalowol Pulaar to bannge hirnaange walla Fulfulde to bannge funnaange, ɓurngol saraade e nder Duunde Afrik wonande leƴƴi...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : Tato potaani waɗde dawrugol

Won ko ƴeeŋataa, hiiɗɗataa, waɗde e kala sahaa, ko ko soccortee. Mi tawii miijiyankooɓe ɗiɗo ene njeewta ko fayti e dawrugol e pinal. Jeddondiral ngal yowitinoo ko e holi ko seerndi kelme...

Koolol Gural Eeleega 2023 : Konngol Hooreejo Koolol

- Cawndo Waali kalfinaaɗo ƴellitaare nokku, - Koolaaɗo kuuɓal perefee, - Meer Wuro, - Hooreejo Tabital Pulaagu Muritani,
Koolol Gural Eeleega, ganniiru nagge

Koolol Eeleega-Gural wiltinii pulaagu ɗoon ɗo ɗaɗi ɗii maayaano

Golle kewu nguu kurmbitaa ko ñalnde 29 bowte 2023 to Galle Sukaaɓe Eeleega. Ɗe ngudditiraa ko Quraana tedduɗo e daande Mustafa Wul Haaj. Hoohooɓe heewɓe tawtoraama subaka oo. Ena e ɓeen Sileymaani...

Suwoyraat : Hiirde teddungal UMAR MUUSA SIH

Jamma 13 ina jofi 14 siilo (saawiyee) 2024, catal FƁPM Suwoyraat yuɓɓinanii sagata pulaar gooto, hono UMAAR MUUSAA SIH hiirde mawnde teddungal, sabu golle makko he nder pelle wuro ngoo, haa teeŋti...
Natal daarti diine

Diine : Naatnaatondiral eddaaji

Eddaaji ina naatnaatondira hono ko arata ɗoo koo: 1. Ceeraaɗo ceergal duttal. So gorko oo maayi  ko adii nde edda makko joofata, omo egga faade e edda maayraaɗo, o...
Koolol 12-ɓol waɗi hikka ko e Walaata

Koolol 12-ɓol waɗi 2023 ko he Walaata

Hikka cabbi gorle kooli gure ganni ngarti ko e wuro Walaata, tuggude e ñalnde 8 haa 12 lewru bowte 2023. Ko ngol ɗoo waɗti koolol sappo e ɗiɗaɓol (12-ɓol). Muritani fof dillii, ñaamde...

Kawgel 34ɓel fuku Afrik : “INE WONA TIGI”

Daawal Goomuuji Kawgel Fuku Leyɗe Afrik (CAN) to Koddiwaaw 2023 joofii ñalnde alarba 24 siilo (saawiyee) 2024. Ko Alla faabii kippu Koddiwaar jahnooɗo haa sikkaa yaltii. He ngalɗoo daawal...