Hakkille njeerteejo

Hakkille njeerteejo III : gummbe ngaandireeje

Wummbere ngaandirere ko laawol juumnowol hakkille saanga nde o gollotoo. E binndanɗe men ɗiɗi cakkitiiɗe (Fooyre t 198 e t 200), en njeewtii fannuuji miijagol e caɗeele mum. E ndee winndannde en njokkat lappol...
Mammadu Bookara Lih

Sankaare Mammadu Bookara LIH : Innaa lillaahi we innaa ileyhi raaji’uun

Yiilirde ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, e denndaangal terɗe fedde ndee, ine nduwanoo ɓesngu Baabaaɓenaaɓe sabu sankaare Mammadu Bookara Lih, cankiiɗo ñalnde 3 abril to Baabaaɓe Looti. Sankaare...
baylagol ngonka weeyo e gollordu to Kayhayɗi

Hol ko ardata e baylagol ngonka weeyo ?

Fedde OXFAM e gollodiiɓe mum (Ambasaad Espaañ Gollondiral Espaañ, ROSA, AMAD e APLV), yuɓɓinii heblo balɗe nayi (tuggi talaata 6 haa aljumaa 9 abril (seeɗto)) faatungo e “baylagol weeyo” e nder wuro Kayhayɗi....
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : «Yoo duuso ɓooy, duuseteeɓe njahra yeeso »

«Yoo duuso ɓooy, duuseteeɓe njahra yeeso ». Ko nii keew-ɗen duworaade so eɗen kaalda e mawɓe men, ɓe ɗamini-ɗen mbaɗanii en fotde nde kaandu-ɗen, haa keɓi ɗo enen ne eɗen poti ruttude ɗumen...
561df7ac5c_50175108_2-mars-perseverance-si1-ingenuity-nasa-jpl

Elikopter Ingenuity diwii dow Mbaañ

Ñalnde 19 abril 2021, elikopter (elikopteer tokooso) ngel ɓeeynirka Perseverance nawornoo to Mbaañ, diwii. He tonngoode 199 Fooyre Ɓamtaare, en kaaliino ko faati e ɗanle faade tagofeere Mbaañ (Mars),...
Natal ŋarɗinirgal yaynirde e binndi diine lislaam

Daartol Annabi Nuuhu (5)

Caggal ɗuum Rahmata haalanoyi ɗum Nuuhu (JKM), Nuuhu ummii yahi to galle ɓiyiiko too hono Saam, ha o yiyi ndiyam  barme oo ina ƴera, refti heen o yiyi lahal galle ngal ina...

Kayhayɗi : Rewɓe sappo keblaama e ñootol

Fedde FONADH e Eɓɓoore Concordis ballondiral Ammbasad leydi Angalteer keblii rewɓe sappo ummiiɓe e gure joyi (Boowel 1, Boowel 2, Gurel Gobi, Garli e Jekituuba). Heblo ngoo yowitii ko e janngude ñootol. Hebli rewɓe...
Debi, kooninke

Caad, hanndorde Sahel felɓii

Bayyinaama ñalnde talaata 20 abril wonde « Idiriis Deebi  Itnoo, gonnooɗo hooreejo leydi Caad sankiima caggal nde gaañii e hare nde ardinoo feewde e murtuɓe ummoriiɓe to leydi Libi ». Nde wonde Idiriis Debi...
Debi, kooninke

Caad : murtuɓe maalde FACT inan tiindii Njamena

FACT ko Maalde ngam Lomtondiral e Nanondiral nder Caad (Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad). Semmbeeji FACT ummorii ko worgo Libiya, ɓe tuddini nder Kaaƴe Tibesti. Ɓe puɗɗii toon nanngondirde...
Idirs deby itno

Sankaare Idiriis Debi Itno e baɗte mum

Tintaama ñalnde talaata 19 abiriil 2021, warngo Hooreejo leydi Caad, Idiriis Debi Itno. Ɗum kewi ko caggal nde o gaañii e wolde gaañanɗe ɓuusɗe, saraaji wuro Maaw, hedde kilooji 300 feewde Njamena,...
Bookara Aamadu Bah - Bocar Amadou Ba

Fulo jokkondiral men e Initiatives News

Jokkondiral hooreejo Fooyre Ɓamtaare e jaaynde Initiatives News : Ƴellitde ɗemɗe ngenndiije nder jaayɗe Fooyre Ɓamtaare ko jaaynde lewriire humpitoore, findinoore. Kayre woni wootere wajjere yaltoore e ɗemngal ngenndiwal...
seedtiiɓe fooyre ɓamtaare

Miijo maɓɓe he Fooyre Ɓamtaare

Seedantaagal Usmaan yook (John Holmes) “ Mboɗo heewi wiyde Fulɓe ɓe njokkondira-mi ɓee wonde Fooyre Ɓamtaare ɓuri heewde (e faayodinde) loowdi hay jaayɗe keewɗe...