Ginaari / Ginal

Tinndol : « Kala ko aɗa haala, ardin miijo »

Hammadi manna ko baaňoowu peewɗo junngo, hay gooto alaa e hoomu mbo o fotndetee e feewde junngo. Kala ɗo o yiɗi fiɗde, ko ɗoon o fiyata. Takkusaan gooto o sooynii ginal ine...
Awokaaji doosiyee porlugol jawdi leydi Muritani

Haala Abdul Ajiiju jibinii duko awokaaji

Awokaaji , e aada, ko dukooɓe tan sabu gooto e maɓɓe fof etotoo, e nder dallinannde mum, ko jarribaade ñaawoowo e heɗtiiɓe ñaawoore ndee, mbele ko yalti e ñaawoore hee fof ina...
Ɗemɗe ngenndiije to ENAJM (Duɗal Ngenndi ngal Njuɓɓudi laamu e Jaaynugol e Ñaawoore)

Ɗemɗe ngenndiije to ENAJM (Duɗal Ngenndi ngal Njuɓɓudi laamu e Jaaynugol e Ñaawoore)

Ñalnde 15 oktoobar 2020, kewu yuɓɓinaama to Duɗal Ngenndiwal Njuɓɓudi laamu e jaaynugol e Ñaawoore (ENAJM), hono duɗal keblowal jagge njuɓɓudi laamu nder ñaawirɗe, e waaliiji e haakemaaji kam e jaaynooɓe ekn....
Natal Daari annabaabe

Nguurndam Siisee ɓiy Aadama (1)

E innde geno jom yurmeende adannde e wattannde. Hono Wahab bun man mbahi, wiyi : nde Aadama (JKM) nde ruttii e joom mum ndee, Siise ɓiy Aadama ina yahra...
Wullum seyki

Wullum Seyki

Wullum Seyki (Wul M’Seyke) ko hardaane jeyaaɗo he leñol Etfaaga el Kataat, he suudu Baarikalla en to Aksuus. Omo lolliri wonde taƴoowo, walla “saaysaaye” tampinnooɗo (kamminnooɗo) yimɓe, gaannunooɗo laamu koloñaal.
Joɗnde Hapa nder Nuwaasoot

Une mission de la HAPA dans les locaux de FOOYRE Ɓamtaare

Une mission de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel (HAPA) a visité, ce lundi 9 novembre 2020, les locaux du Journal Fooyre Ɓamtaare. Cette visite entre dans le cadre...
suɓngo hooreejo Dental dowlaaji Amerik

Hol no hooreejo Dental Dowlaaji Amerik suɓirtee ?

Eɗen ciftina tan cuɓe (woote) ine poti yuɓɓineede ñalnde 3 noowammburu 2020 (ɗoo e balɗe ɗum noon) ngam suɓaade potɗo arditaade Dental Dowlaaji Amerik (DDA) nder duuɓi nay (4) paaɗi ɗii. Ɗeen...
Bindirgal ko tappirde Puaar wonande iOS

Binndol Pulaar : Caɗeele tappirɗe fof ñawndaama

Yoga e caɗeele binndol Pulaar he informatik ñawndaama ko ɓooyi, haa teeŋti nde denndaangal maaɗe binndirɗe Pulaar/Fulfulde naati he Alluwal Unicode he kitaale 2000. Waɗi en wiyde yoga he caɗeele, ko ine heddinoo...
Maaɗe tati pelle pine ngenndiije

Ko faati e naatnugol jaŋde ɗemɗe ngenndiije he Duɗal Ngenndiwal Njuɓɓudi laamu e Jaaynugol...

Jokkorde pelle pinal ngenndiije pulaar, sooninke e wolof (FƁPM, AMPLCS, APROLAWO) nanii, rewrude e jaayɗe, kurmbitgol, ñalnde alkamiisa 15 oktoobar 2020, tumbudu heblo he nder ɗemɗe ngenndiije wonande doge « ñaawoore » e « njuɓɓudi...
Muhammed el Mustafa wul Bederdiin

Maayde wul Bederdiin, daande ko wootere

Sankaare Muhammed el Mustafa wul Bederdiin Wul Bederdiin, gooto e Muritaninaaɓe ɓurɓe dowlude to bannge politik, baɗɗo nguurndam fof he haɓanaade nuunɗal nder renndo, e yooltude hujjaaji ñoolaaɓe e...
Remooɓe rewɓe

Mbayliigu jeyi-leydi, laawɗino teettere leyɗeele daande maayo!

Saɗere jeyi-leydi yerɓinii ngootaagu ngenndi nder teeruuji, kono kadi hay nder dowri nde jom jawɗeele en ummorii Golfo ngam soodde leyɗeele daande maayo. Ɗee caɗeele hannde ina njiynii sanne nder leyɗeele waalo...
Kolonel Bah Ndawu

Kewkewe dille dawrugol Mali : Holi kolonel Bah Ndawu ?

CNSP, Diiso koninkooɓe Mali, he gardagol Kolonel Asimi Goytaa, toɗɗiima ardotooɗe he mudda leydi Mali. Oon woni Kolonel-Majoor gonɗo he Fooftere duumiinde Bah Ndawu. Bah Ndawu jibinaa ko 23 ut (juko) 1950...