Ɗanle weeyo :Lappol Artemis

Lappol Artemis : Nasa toɗɗiima heen debbo e ɓaleejo

Ko ñalnde altine 3 abril Nasa saakti doggol yimɓe nayo fotɓe jeyeede e lappol Artemis faade Lewru mo wuuri ngol, lappol potngol taartaade lewru tawa juuraaki. Ko ɓeeɗoo ameriknaaɓe, hono Christina Hammock...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : « ko yooɗi alaa e ndaaran am »

Demmbele Aamadu Sammba ene wiya, e nder wootere e jime mum « huunde ka la maa yonta nde waɗa. Ko waɗi kala maa ɓennu yaha. Maa ɗalii nimsa e pelooje, walla neema e...
Ñalɗi cubalaagu to Dimmbee

Holi ko woni Pekaan ?

Pekaan jeyaa ko e coñce Fulɓe ɓurɗe lollude nder Afrik bannge hirnaange, heertorii ɗum ko hinnde Subalɓe, fannoriiɓe Awo. Ɓe kuutortoo ko cefi. Cubalaagu soomi  ko ganndal cuuɗingal baawngal eeltude mbaroodi maayo....
Njuulu debbo Juulɗo

Diine : Luutndagol Debbo

Luutndagol debbo So debbo luurdii e jom galle mum, o luundiima yamiroore mum, yo gorko oo waajo mo. So o jaɓii moƴƴii, so ɗuum alaa, yo gorko oo taƴo...
Heɓɓe njeenaari kawgel Hapa 2023

Kawgel HAPA : Ɓuraa ŋarɗude binndol, haala maa wideyoo

Hikka kadi winndooɓe Fooyre Ɓamtaare mbinndii no moƴƴi ngam tawtoreede kawgel ngel e keewal. Malal Sammba Gise e Aamadu Malal Gey keɓii heen njeenaaje e innde mum.  Goomu toppitiingu peccugol...
Cuɓe 2023

Cuɓe 2023 : Insaf ɓaaftii fof

Ñalnde 13 mee 2023, ɓesngu Muritani dawrunoo suɓaade sarɗooɓe (sarɗiyankooɓe), fotɓe naatde Sarɗirdu ngenndi Muritani, e suɓaade kadi diisnsteeɓe meeriiji kam e diisneteeɓe diiwe.  Ɗiin suɓngooji njuɓɓinaama nder 62 nokkuure, sappo e...
Demmba Aamadu Bari

Pulaar waasii jaggal : Demmba Aamadu Bari wayniima

Demmba Aamadu Bari sannkiima jamma 8 mee (duujal) 2023, caggal rafi juutɗo. Demmba Aamadu Bari jeyanoo ko e yimɓe ɓurɓe horsinde ɗemngal Pulaar. So en teyii mbiyen ko ɗuum nii wonnoo nguurndam makko fof. Ko...

Hiirde fulɓe to Sinsinaati

Sinsinaatinaaɓe mbaɗii hiirde weɗɗaande jamma 28 jofi 29 mee 2023. Jallel (Muhammed Jallo) heɓii fartaŋŋe hawirtde e hiirde nde. Ngel weltii heen sanne. Ngel faami ndeke jaŋde Pulaar ina wuuri to wuro...

Nguurndam Fowru e Ngonka mum

Ko fulɓe kaali e fowru koo ina heewi. Fulɓe hina njogaanii fowru inɗe keewɗe e baccooje mum. So en kibbatiima e miijo, e ko ɓenni, heɗen mbaawi wiyde fowru...

Saydu Bah, taccinɗo hoɗdu keeri Muritani

Pinal leydi ene siforee aadaaji mum, donaaɗi mum, goowaaɗi mum, kono kadi gaaci mum. Sikke alaa, leydi Muritani holaani fiyooɓe koɗli. Tawi ene jeyaa e ɓeen, gorko biyateeɗo Saydu Bah, gadiiɗo naatnude...
Lasgol Jeeriyel Tummbere he Ngalu Pinal NGenndi

Jeeriyel Tummbere naatii e daartol ɓarakorɗe Muritani

Jeeriyel Tummbere lasaama e Ngalu Pinal NGenndi fawaade e yamiroore 0846 ñalnde 29/08/2022, lasaa kadi e Ngalu Lislaam ñalnde 04 sulyee 2022. Hurmbiti ndee haayre ko Muhammed wul Suweydaat Jaagorgal Pinal e Cofta...
Natal KOOLOL JOWOL AYNAABE

Jowol wuro ganni

Jowol, Jowol, Jowol … Jowol ne ko holi toon ? Ngoo wuro tolniingo hedde kilomeeteruuji 16 haa 18 bannge funnaange Kayhayɗi, sifaama he yimre gooto he yiɗɓe ɗum: “ E ngo hoɗee jehri...