U.S. President Donald Trump, left, and Xi Jinping, China's president, shake hands during a news conference at the Great Hall of the People in Beijing, China, on Thursday, Nov. 9, 2017. Donald Trump and Vladimir Putin will meet in Helsinki, Finland, on July 16 for their first bilateral summit as the leaders seek to reverse a downward spiral in relations that has been exacerbated by findings that Russia meddled in U.S. elections. Our editors select a set of archive images of U.S. President Donald Trump ahead of the summit meeting. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

Hakkunde Amerik e Siin : Huawei, 5G, Njiimaandi…

Suwee 2019 Donald TRUMP, hono hooreejo Dental Dowlaaji Amerik sooynaani jikke. Gila o laamii, jotondire winndere ndee fof njiiɓiima. O ardi ko firtude kala ko adinooɓe mo laamaade...
Kartal Maasina

Huunde e daartol laamaandi Maasina

Caggal nde musiɗɗo Aamadu Malal Gey haalani en no mawningol “Teeminannde ɗiɗmere kaanankiri Maasina” yahri, omo jokkana en seeɗa e daartol laamaandi Maasina. Fedde ngam guurtingol Wuro Hamdallaay hormaango ngoo...

Keewal mumatini

Yimɓe heewɓe ina kaawaa, ina mettini e keewal senerooji e konu Muritani. Wonaa tan sabu waasde ɗum haande, kono sabu kadi teddeendi majjum wonande ngalu leydi ndii. E nder duuɓi 10 fat,...
Aliiw Demmba Njuuk

Aliiw Demmba Njuuk : gawoowo walla ko naalaŋke ?

Ñalnde 19 mbooy 2019, Jaaynde Fooyre Ɓamtaare jokkondirii e gooto e naalaŋkooɓe Fuuta biyeteeɗo Aliiw Demmba Njuuk, to Wiinnde Ɓokki Jaawɓe e nder diiwaan Gorgol. Oon sahaa Aliiw ena ena awa. 
Ceerno Ahmadu Tijjaan Mbambilor

Njillu Ceerno Aamadu Tijjaani Mbammbiloor

Ceerno Ahmadu Tijjaani Bah Mbammbiloor yillinooma Nuwaasot, laamorgo leydi Muritani ñalnde naasaande 4 lewru seeɗto 2019 ngam wuurtinde enɗam e tiiɗtinde giɗgol hakkunde Senegaal e Muritani. Omo ardi e lappol testinngol. Ena  e maggol, haaliyaŋkooɓe...

Koorka e Jabet : wasiyaaji seeɗa newiiɗi

Balɗe seeɗa keedi en koorka. Ɗum noon miɗo wasiyoo ɗoo wonduɓe e jabet yiɗɓe hoorde, wasiyaaji teeŋtuɗi. Ko adii fof, miɗo habra wonde kabaruuji gonɗi ɗooɗii lomtaaki wasiyaaji karallo cellal,...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : “Maa laaɓ, ñamlel ko joɓel !”

Ñalnde 23 mars 2019, golle kaantoriɗɗe mbaɗaama leydi Mali. Mboɗo sikki jojjaani ko eɗen ngarta heen, so en tuugniima e konngi ɗi Pulaar wiyi e mumen « ko gumɗo yiyi weejii, kono kadi...
Natal Daari annabaabe

Daartol Akanndre Silkarneyni

Geno  wiyi e nder Ɓuraana  mum tedduɗo oo “ ma ɓe naamnde gaa silkarneyni” simoore kahfe, kaawise : 83. Wiyaa kadi, kanko Askanndiri  ko o ɓiy  laamɗo nokku ina wiyee Asɗakhar to Baabil (Babilon) to bannge hirnaange...
Gudde ɓaleeje, trous noirs

Weeyo : Gudde ɓaleeje

Wiyde ina waɗa winndannde faatunde e geɗe ganndal ngal suwaa laaɓtande hay annduɓe ɓurɓe mawnude, ko semmu mawɗo. Ina waawi faamee, ina waawi waasa faameede walla faamnaade (sibu hay sinno ko e...
Une patrouille de militaires français dépasse des troupes hutues rwandaises le 27 juin 1994 près de Gisenyi à l'ouest du Rwanda.

Mumto-leñol Tutsi en to Ruwannda (1)

Ko ñalnde 7 abriil 1994, warngooji mumto-leñol jaayɗi puɗɗinoo to Ruwannda. Ɗiin warngooji ngonaa warngooji sabu wolde, alaa. Ko warngooji juɓɓinaaɗi, keblaaɗi, kuuɓtodinɗi, jaawɗi ; sibu, e nder lebbi jeegom fat, ɗi...
Fulɓe aynaaɓe Mali ina ngondi e jawkal mum en

Fulɓe e dogon en nder iiñcuru Mali : Daartol koɗdigal juutngal dummbungal

Fulɓe e dogon en nder iiñcuru Mali : Daartol koɗdigal juutngal dummbungal E nder nehaande leydi Mali, bannge fuɗnaange diiwaan (diiwal) Mooɓti, ɗo warhoore nde meeɗaa yiyeede waɗi, koɗdigal moƴƴal ina...
Teeminannde ɗiɗmere kaanankiri Maasina

Teeminannde ɗiɗmere kaanankiri Maasina

Fedde ngam guurtingol Wuro Hamdallaay hormaango ngoo (Association pour la Réhabilitation de la ville Sainte de Hamdallay), sera Mooɓti, yuɓɓinii kawtal manngal e lewru Mbooy (Marsa) 2019 to wuro Bamako ngam wuurtinde...