Fulɓe aynaaɓe Mali ina ngondi e jawkal mum en

Fulɓe e dogon en nder iiñcuru Mali : Daartol koɗdigal juutngal dummbungal

Fulɓe e dogon en nder iiñcuru Mali : Daartol koɗdigal juutngal dummbungal E nder nehaande leydi Mali, bannge fuɗnaange diiwaan (diiwal) Mooɓti, ɗo warhoore nde meeɗaa yiyeede waɗi, koɗdigal moƴƴal ina...
Teeminannde ɗiɗmere kaanankiri Maasina

Teeminannde ɗiɗmere kaanankiri Maasina

Fedde ngam guurtingol Wuro Hamdallaay hormaango ngoo (Association pour la Réhabilitation de la ville Sainte de Hamdallay), sera Mooɓti, yuɓɓinii kawtal manngal e lewru Mbooy (Marsa) 2019 to wuro Bamako ngam wuurtinde...
Ñalawma Alamari e Kayhayɗi Ceɗɗaagu laawiima

Ñalawma Alamari e Kayhayɗi Ceɗɗaagu laawiima

Mbeñu Ganna, taaniraaɓe Sammba Mayram Moolo walla taaniraaɓe Balla Jeerel (no subalɓe keewi yanoraade ɓe) njuɓɓinii ñalawma Alamari pattamlamo ñalnde 16 mars 2019 nder Kayhayɗi. Kewu nguu waɗaa ko e teddungal Muusaa Mammadu Abdullaay Bees...
Ultuma Tule e jofnde koode

Ultuma Thule e jofnde koode laaci

Ñalnde talaata 1 saawiyee 2019, ɓeeynirka weeyo (laana wiɗto) mbiyeteeka New Horizons weeyii dow haayre weeyo ɓurnde ɓooyde e woɗɗude, nde laana ka aadee feewni meeɗi yettaade. Ndeen haayre ɓurnde woɗɗude...
Kalitannde moolanaande nder weeyo : buɓɓannde haayre

Weeyo : Kalitannde moolanaande

Ko kewata e weeyo ina woƴi aadee en feewi. Fotde maɓɓe, sibu hay ko ɓooyaani koo, e lewru desaambar ɓennundu nduu (desaambar 2018), haayre weeyo kalitii, kalito hulɓiniingo, tolnde maayo Bering.
800px-World_Economic_Forum_logo.svg

Famɗinaade e teewu ngaari ina waawi jokkude balɗe

Ko ɗuum dee woni ko Dental Winnderewal Faggudu haali, so « famɗikinaade e teewu ngaari ina waawi daɗndude miliyoŋaaji pittaali, wallita kadi ustugol no feewi feto gaasuuji ɓeydooji nguleeki ». Ko wonaa ɗum...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : Holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol

 Winndannde men hannde yowitii ko e “ holi ko mbiyaten jiɗɗo leñol ”. Sikke alaa, leñol ene heɓtiniree geɗe keewɗe, kono ɓurngal teeŋtude ngal kam ko Pinal, ngal ɗemngal woni daabaa mum. So hawrii e weleede Alla,...
Natal Daari annabaabe

Daartol Annabi Luuɗu (JKM)

Annabi Luuɗu nelaa ko e nder jamaanu Annabi Ibrahiima (JKM), o nelaa ko e leñol Saduum to leydi Gurweratu jagar, laatiima ɓeen ko yimɓe heefereeɓe ngonnoo, ɓe nguurnoo...
Karta Selannde Keso

Nuwel Selannde : Fellannde jumaaji

To wuro ina wiyee Chistchurch to Nuwel Selannde, ñalnde aljumaa 15 mars 2019 ownooɓe seɓɓitiiɓe, añamngureeɓe, añɓe juulɓe, njanii e jumaaji ɗiɗi, pelli juulatnooɓe heen ɓee, mbari heen 50 neɗɗo. Ɗumɗoo, sinno ko...

Duunde morfil

Helmere “morfil” (morphil) ummii ko e españool (marfil). Duunde morfil (ile à morfil) walla Duunde iwaar (ivoire). Iwaar (ivoire) (ñiiƴe ñiibi) ɓooyii wonde marsandiis...
Woote hooreleydaagu 2019

Woote hooreleydaagu 2019 : Ko ɓe puɗɗii hunanaade on

Ñalnde 22 suwee 2019, Muritaninaaɓe ina poti suɓaade hooreejo leydi keso. Yimɓe njeegomo ina njogori fooɗondirde lefol laamu ngol. Hay so tawii ko ɓuri heewde e yimɓe cuɓirtoo neɗɗo ko sabu banndiraagal walla nafoore heeriinde, ittaataa ƴamooɓe...
Natal nokku oo

15 mars 1908 : Fiyannde Aali Yero Joop

Fiyannde Aali ko hare waɗnoonde ñalnde 15 mars 1908 hakkunde Aali Yero Joop e almudɓe mum bannge, e konu koloñaal Farayse e wallidiiɓe mum bannge goɗɗo oo, yeeso ɗo birooji Perfee Daŋana...