Catal FƁPM Nuwaadibu : “eɓɓaande dowla nuunɗal”

Catal Fedde Ɓamtaare e Pulaar e Muritani jiitiima eɓɓaande golle yowitiinde e ganndingol e daranagol hakkeeji yimɓe to ñaawirɗe, ɓurnde anndireede “Eɓɓaande Dowla Nuunɗal”. Kewu nguu yuɓɓinaa ko to Nuwaadibu ñalnde 2 noowammburu 2017. Faandaare eɓɓaande...

Jiyɗingol e jeeygol uujooɓe : ndogi bone njani e kasaara

Ɗuum janngeteenoo tan ko e defte, ɗo njulaagu aadee en (haa teeŋti e ɓaleeɓe) feewde leyɗe aarabeeɓe walla leyɗe hirnaange daartetee. Jooni nattii daarol, sibu ɗo Libi ɗaa, jehreeji ina ngoodi tawi ko yimɓe...
Niimaa Tengella e wuro Niimaa7

Niimaa Tengella e wuro Niimaa

Ɓesngu Niimaa Worgo e gardagol Huseyni Soh jooɗiiɗo to Bergamo Itali to bannge ɓulno, yuɓɓinii kewu ngam aafde tuufeere adannde, ngooroondi galle Pulaar e nder wuro mum ñalnde 22 e 23 lewru juko 2017....
Tomaa Sankara Baabaaɓe

Baabaaɓe Looti dañii Tomaa Sankara

Ɓesngu Baabaaɓe Looti e gardagol Aamadu Abdullaay Jallo dowlirɗo Tomaa Sankara Tokosel yuɓɓinii balɗe ɗiɗi pattamlame e nder wuro Baabaaɓe Looti, ñalnde 14 e ñalnde 15 lewru kawle(octobre) ndu ngon-ɗen nduu e nder ndeeɗoo...
El_Hadj_Mahmuud_Bah.jpg

Won ko en keɓaano haalde e Alhajji Mahmuud Bah

E hitaande 1962, caggal caɗeele keewɗe, ɗe o dañdi e seernaaɓe Fuuta, Alhajji Mahmuud fayti ko to leydi Kameruun, nootaade e bismaango Aamadu Ahijoo, laaminooɗo leydi ndii e oon sahaa, ngam jokkoyde toon golle...

KAALDEN GOONGA « Onon e diine mon, miin e diine am »

«Alaa ɓurɗo mi ganndal, sabu mo tuugnii mi e mum oo ko ganndo, biɗtuɗo, huɓindii fannuuji jaŋde kala, haa o laatii mo aduna fof yeeɓata». Banndiraaɗo, so tawii a tiggii comci maa a waɗii...
Rewɓe soofaaji Dahomee

Laamu Dahomee

Laamu Dahomee (Danhomee e ɗemngal biyeteengal Fon) jeyaa ko laamuuji Afrik ɓooyɗi, ngonnoongu bannge hirnaange worgo leydi Benin hannde ndii, ngoodnoongu hakkunde teeminannde 17ɓiire e ciltirɗe teeminannde 19ɓiire. Hedde hitaande 1 600, Dahomee jeyaa ko...

Hinnde Hinndu e Ammbasaad Farayse

Ammbasaad Farayse nder Muritani rokki Hinndu Mintu Ayniina, maande manoore toownde (galaŋ) ñalnde 19 kawle (oktoobar) 2017 heedde 19w00 to galle Ammbasaad Farayse e Nuwaasot. Ndee hinnde fattamlamre ko finnde teeŋtunde wonde ammbasaad oo...

Aksidaaji ɗaɗi ngaanndiiji : maale jeertinooje, safaara e paddagol

Yeewtere Paris Match e Porfesoor Jean-Louis Mas ngam mawninde ñalngu aduneewu AVC-eeji (29 oktoobar) ɗo hollitta no oo musiiba reentortee, safrirtee. Paris Match : AVC ina heewi fannuuji ? Jean-Louis Mas : Nder 80%, ko maayde...

Debbo juɗɗo ɓiɗɓe mum

Alla dee anndi ko oo yumma woni e yummiraaɓe ! Oo ƴettuɗo teewu mum, so ɓiɗɓe ɓe jibini e reedu mum, juɗi ɗum en e fuur haa ɓenndi, foti ɗum en, neldi fotooje ɗee...

Laamɗo Baktansar e yonta annabi Armiya

En ngardiino e winndannde men Baktansar haa ɗoo : Lomtii Baktansar ko Laamɗo canndollinɗo ina wiyee Bardaadis, oon noon wonnoo ko nokku ina wiyee Aderbajaan, kono oon wonnoo ko e diina Majoos, oon laamɗo yahii...
Audrey Azoulay

UNESCO dañii hooreejo keso

UNESCO, hono njuɓɓudi Fedde Ngenndiije Dentuɗe kalfinaandi ko faati e nehdi e jaŋde e siyaas e pinal toɗɗanaama ñalnde aljumaa 13 oktoobar 2017 hooreejo keso, hono debbo faraysenaajo biyeteeɗo Audrey Azouley, meeɗnooɗo wonde jaagorgal...