limoreeje cuttame

Kaawisaaji ganndal : Ɗee limoreeje cuttame !

Kaawisaaji hiisaaji walla kaawisaaji limooje (Jeddittooɗe walla Paradoxes e Farayse) ɗi Muhammadu Faliilu Sih, bittoowo ko faati e hiisiwal toowngal, hollitta on e ndee winndannde. Ina jeyaa e ɗeen jeddittoonde, yeddittoonde anndiraande yeddittoonde...
Ɓoggi giiɗal nder geec

Muritani : Caɗeele enternet e taƴgol ɓoggol giiɗal geec

Artii-artaani, ɓoggol enternet, walla mbiyen ɓoggol giiɗal, ndokkowol Muritani enternet gila 2012, wiyaama kadi taƴii ! Ɗum noon waɗde, eɗen mbaawi wiyde wonde, muritaninaaɓe ngalaa enternet ko ina wona jooni lewru fawndu, sibu...
Hol no koraonaa reentortee

Bayyinaango faatungo e Covid-19

Gila desaambar 2019, ñawu koronaawiris (Covid-19) nana jokki bonannde mum he winndere ndee. Ngu fuɗɗorii ko to Wuhan, to leydi Siin. Caggal ɗuum ngu reɓi ɗoon e ɗoon e winndere ndee no diidorinoo. Hannde oo,...
Abdul Umma, Seek Umar Bah

Hoodere lewñunde ñifii, Seek Umar Bah wirniima

Yiilirde ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani e denndaangal terɗe fedde ndee ina nduwanoo ɓesngu Muritani no diidorinoo, haa teeŋti e jinnaaɓe makko, joom suudu makko, kam e sukaaɓe makko. Fedde ndee...
Yeewtere habbere nguurdiigu faatunde e jangde demde ngenndiije

Yeewtere Kaɓɓere nguurdiigu : Laawɗingol ɗemɗe ngennɗiije, fartaŋŋeeji e tanaaji «Fartaŋŋeeji e tanaaji coomiiɗi he laawɗingol ɗemɗe ngennɗiije» Ñalnde aset 29 feebariyee 2020 Haɓɓere...

21 feebariyee 2020, ñalawma winndereejo ɗemngal muuynangal : mawninde «ɗemɗe taccikeeriije» ngam kaaldigal jamyamal

Hikka, UNESCO waɗi ñalawma oo ko e teddungal ɗemɗe ɗe nganndaa keeri. « Ɗemɗe waalwureeje e ɗemɗe taccikeeriije ina mbaawi wallitde kaaldigal e wallitde ɗum noon kisnugol ngaluuji waaliwuro en. Keewal pine e ɗemɗe ina...

Ko mi ɗemngal…

Ko mi baawal mahowal renndo, ko miin reeni jotondire, moopti kawre, suuɗi gannde. Ko miin tami pinal, ko mi seede kala kewu. Ko mi laylaytoowo...
Deftere Sheek Muusaa Kamara

Wasiyaaji Ceerno Sileymaani Baal, (Hoore Foonde, avril 1776)

«Fuutankooɓe, on poɗiino ardinde e laamu leydi mon kala udditanɗo on damal, yaltini on e laamuuji tooñannge ɗi Deeniyankooɓe e Safalɓe, mi fellitii wonande on oon gardiiɗo e udditde ngaal damal. Alaa...
Sih Sammba ina haala Pulaar to parlemaa

Kuutoragol ɗemɗe ngenndiije nder Suudu sarɗi

Jokkorde pelle pine Pulaar, Sooninke e Wolof hono Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (FƁPM), Fedde muritaninaare Ɓamtaare Ɗemngal e Pinal Sooninke (AMPLCS), e Fedde Ɓamtaare Ɗemngal Wolof nder Muritani (APROLAWORIM) ina ndewindii...
Jubbannde e nguurndam Ceerno Baaba Galle Njaac

Jubbannde e nguurndam Ceerno Baaba Galle Njaac

Jaalal diineyankeewal, Khalifa kuuɓtidinɗo galle Ceerno Hamdu Rabbi Njaac  yanii to "Hôpital principal" mo Dakaar. E wiyde Doktoor Buubu Sare, Khalifa oo sankii ko e 00H pawɗo hojomaaji seeɗa ko e nder...
Terɗe Yiilirde Ngenndi

Mooɓondiral kesamhesaagu : Kollitgol terɗe yiilirde ngenndiire

Mammadu Njobbo Jah, Kalfinaaɗo Nehdi/Jaŋde mawɓe e Nehdi ɓiyleydaagu jibinaa ko ñalnde 16/03/1978 to Nuwaasoot. O innitortoo ko ɗo wiyetee Haawre Ɓowde. O...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : “deƴƴere wonaa yejjitde”

«Deƴƴere wonaa yejjitde ». Ngol konngol heewnoo naneede ko e yeewtere « suɓo ɓelɗo ma ndokkaa mo njiɗan ɗaa ». Ellee kadi e ngol huutoreee hannde e WhatsApp. Kono wonaa toon pay-ɗen....