Hol tergal bajjal ɓanndu ngal fotaani laɓɓineede?

He ko nganndu-ɗen, so neɗɗo naatii ɓuftorde, naatii walla sakkiima les ndiyam, ine foti yiggude kala nokku e ɓanndu mum haa laaɓa. Eɗen njenanaa ko ɓuri heewde e yimɓe ko noon mbaɗata....
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga “ñalnde kure nguufaa ngukkaa…”

Naalankooɓe yimooɓe gumbala ene keewi wiyde « ñalnde kure nguufaa ngukkaa, jappeeje kooti e keeceeje dimaaɗi koyɗe kooti e alkabeeje, gaawe palaa, baaɗi teccaa, yuman jaambaaro nanngat e Alla, yuman kulɗo reedu defa...
Clou de girofle - Korompolle

Huunde e nafooje korompolle

Korompolle njeyaa ko e ɓiɓɓe puɗi gummoriiɗi en leyɗeele fuɗnaange worgo. Ene wiyee, ɗiin puɗi ɓuri waawde fuɗde ko leydi mbiyeteendi Madagaskaar. Ndiin leydi ko duunde wonnde hedde Afrik Worgo, walla mbiyen,...

Nguurndam Fowru e Ngonka mum

Deppuru ( fowru ), ko gootel e kulle ɓurɗe bonde sonngere. Kadi ko kullel ɓurngel kulle joyi dowrowe ɗee waawde ɓadaade yimɓe. Deppuru ko kullel ngel fulɓe ɓuri heewde ko tooñiri e...

Hol ko firti « mbayliigu alteret » ?

Ɗii lebbi fof ko haala mbayliigu fooftere (mbayliigu alateret) haaletee to leydi Farayse. Ɗee balɗe boom, haala kaa wontii luural mawngal, so gerewaaji, fitina e nder mbeddaaji e seppooji ɗi njoofataa. Ɗuum...

Kadi ! Haayre weeyo ina roondanii Ngaawe

Caggal haala Apofis e lappol DART ko ɓooyaani koo, jooni kadi won haayre yiytaa nder weeyo, hulanaande buɓɓaade e ɗaŋre men Ngaawe. Nde yiytaa ko ñalnde 26 feebariyee ndeeɗoo hitaande tan ; nde...

Niiwnorgal James Webb portilii  hoodere  kalitoore

Niiwnorgal James Webb portilii kadi hoodere ɓujere (sowotoonde naange men ngee laabi 30) nder ñukkere/ɗatal Mbaangu (Sagittaire) fooɗtiinde Ngaawe fotde 15 000 lewndu (hitaande annoore). Hoodere ndee inniraa ko WR 124. Hoodere...

Yiyannde e Koolol Jowol

Pulaar ene wiya, « so ko hooynantenoo saamii yoo hocce gila fittooɓe ndegginaani ». Kono kadi Aamadu Sammba Dembele feññinii e nder wootere e jime mum « huunde kala ko maa yonta nde waɗa, tee...

Kayhayɗi : Sukaaɓe rewɓe keblaaama

Fedde Alianza por La Solidaridad e GOBIERNO DE ARAGON e ballondiral fedde nde wonaa laamuyankoore wiyeteende ARDM, keblii heblooɓe, ko ina wona sukaaɓe rewɓe 30, ummiiɓe e kominaaji ɗiɗi : komin Jowol...

Worgo-Saharaanaaɓe mettinii e haala Kaysi Sayed

Ñalnde Talaata 21 Faabiriyee ɓennunde ndee, hooreejo ndenndaandi Tuunus Kayis Sayed yaltinii haala mawka sanne. O artiri konngol makko ko he ko o woowi so hollirde yimɓe fof ngoni ko he moojde...
Koolol Jowol 2023

Koolol Pinal Jowol mbaɗen Coñce

Ñalɗi e ñalaaɗe, ñalaaɗe ñallii ɗo hono mum en ngoodaani saka limoo. Ñalɗi tati ñalaaɗe tati ñaam golliije tati. Ñalɗi tati ko nde naange fuɗi he Jowol laabi tati no nge meeɗaa...
Cewngu Afrik, ngatam

Nguurndam ngatam (5)

Ngatam e mbaroodi, kosɗe yeeso ɗee ina mballa e sonngere ko heewi. Sabu heɗe mbaɗi cegeneeji juutɗi. Hina nanngira ɗi huunde, hina belloroo so riiwii kullel haa ɓadiima, maa heɓtiima.