Sirlu waande

Huunde nde nganndu-ɗen e nokkuuji men, jeyaande e sato Fuuta, nder jeeri e to pooɗe. Waande. Mahata waande ko mooƴu, hoɗi e nder mum ko mooƴu. Ƴeew ngel kullel no foti famɗude...
Lelnugol njogitaaje 14-18

Ciltugol wolde 1914-1918, Wolde adunaare adannde

Ñalnde 11 noowammbar 2018 waɗi duuɓi 100 ko jeyli hare adunaare adannde ndeƴƴi. Ko ñalnde heen, subaka law (w5: hj15) Nanondiral ciltugol hare adunaare adannde (armistis 1918) sifanoo, ngam teeŋtinde dartagol hare kam...
hongkong Siin faggudu

HONG KONG

Hong Kong kadi, no Makawo nii, ko « diiwaan mo njuɓɓudi keeriindi nder Siin », Kanko noon ɓuri Makawo yaajde e heewde yimɓe, sibu miliyoŋaaji 7 fittaandu ina nguuri ɗoon....
Ɓowngu paawngal dennge

Paawngal dengue ko jontinooje walla ko girip ?

Paawngal Dennge (Dengue) ko pawngal jontinooje ne walla ko girip? Doktoor Alhuseyni Sal jaabtiima ngaal naamnal : Paawngal Dennge ina yettii fotde ko ina tolnoo e miliyoŋaaji sappo aadee, ina yooɓoo hitaande kala fotde ujunaaje...
Natal (foto) wuro Makao

To Makawo (Macao) heedi ?

Makawo ko diiwaan e nder leydi Siin, dokkaaɗo njuɓɓudi keeriindi gila e hitaande 1999. Hade ɗuum o wonnoo ko e les njiimaandi Portugaal fotde 400 hitaande. Makawo woni kontuwaar e koloni...

Kurmbitgol sala geec moolanaaka to Siin, hakkunde Hong Kong e Makawo

Sala kaa ko laawol otorut (autoroute), ka 55 km njuuteendi, njaajeendi ndii ko 34m, otooji 6 ina mbaawi sawndondirde heen. Ka mahaa ko hakkunde Hong Kong, Makawo (Macao) e njoorndi leydi Siin....
Tufnde jolnirde kaaƴe : Snim Nuwaadibu

Booynagol jawdi : SNIM, ngonka paaynuka

Ko ina wona jooni duuɓi 3, gila coggu njamndi yani, heewɓe ceyfitii no SNIM ardoraa nii, njeertinii ko faati e ngonka mum. Jooni kadi, caggal nde gardinooɗo ɗum oo nomaa hooreejo hififaaɓe, goɗɗo...
Kartal Fuuta Tooro. Ittaa ko e deftere "Florilège au jardin de l'histoire des Noirs Zuhur al Basatin"

Miijo : Fuutaaji e keeri mum en

Mbaɗ-ɗen ko Yirlaaɓe e Hebbiyaaɓe e Halayɓe ngonaa diiwanuuji, mbayi ko no leƴƴi nii, taweteeɗi e diiwanuuji Laaw e Tooro e  Booseya... Caggal nde njanngu-ɗen...

Yeewtere golal gollal

https://youtu.be/Yj52Z5MTe8c
Kigali, laamorgo Ruwanndaa

Leyɗe Afrik ɓurɗe toowde ɓeydaare faggudu

E wiyde FMI, leyɗe Afrik ɓurɗe ɓeydaade to bannge ƴellitaare e hitaande yawtunde ndee ko Ecopi (8,5%), rewi heen ko Ruwanndaa (7,8), taɓɓiti ko Senegaal (6,7). E nder oon sahaa...
Kajjata Maalik Jallo

Kollitgol tuugnorgal guwarnama Konngol Kajjata Maalik Jallo

Caggal nde hooreejo hilifaaɓe keso oo holliti tuugnorgal guwarnama mum yeeso depiteeji asaambele, depitee Kajjata Maalik Jallo, ƴettii konngol ngam rokkude heen miijo mum, ñalnde 23/11/2018. Fooyre Ɓamtaare firanii on ngol, kanngol...
Hiirde Pinal Daakaa Subalɓe : Jokkondiral e Doktoor Amina Njaay

Hiirde Pinal Daakaa Subalɓe : Jokkondiral e Doktoor Amina Njaay

Daakaa subalɓe Catal Muritani yuɓɓinii hiirde pinal moolanaande ñalnde 3 noowammbar (jolal) 2018 e gardagol joom-suudu Bah ganndiraaɗo Doktoor Amina Njaay to Laakaas (la...