Juuraade dow Mbaañ : Siin ɗimmitii Amerik

Haa e 14 mee 2021, ko Dental Dowlaaji Amerik (DDA) tan heɓnoo juurnude laana ndogoowa dow tagofeere nde wonaa Leydi men ndii, woni dow tagofeere Mbaañ (Mars). Leydi Siin ɗimmitii ɓe he...
natal ñalɗi jaŋde FƁPM

Ñalɗi jaŋde FƁPM : naftoraade kesam-hesaagu

Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (FƁPM) yuɓɓinii ñalɗi jaŋde ñalnde 10 e 11 abril 2021, ɗo joɗnde mum mawnde ndee he nder Nuwaasoot.  Ine jeyanoo e aadaaji FƁPM, ko adii 1989, yuɓɓinde...
Palestiin Israayiil e hare nde siltataa

Palestiin – Israayiil : Ɗiggataa, yuppetaake!

Ko nuɗɗininoo ɗii duuɓi kala filñitiima, ɗum woni fitina hakkunde Israayiil e Palestiin toon to fuɗɗaange hakkundeejo e nder aduna oo. Fitina mo nganndu-ɗaa ko gaannuɗo, sabu o ruppitiima gila e hitaande...
Hakkille njeerteejo

Hakkille njeerteejo III : gummbe ngaandireeje

Wummbere ngaandirere ko laawol juumnowol hakkille saanga nde o gollotoo. E binndanɗe men ɗiɗi cakkitiiɗe (Fooyre t 198 e t 200), en njeewtii fannuuji miijagol e caɗeele mum. E ndee winndannde en njokkat lappol...
Mammadu Bookara Lih

Sankaare Mammadu Bookara LIH : Innaa lillaahi we innaa ileyhi raaji’uun

Yiilirde ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, e denndaangal terɗe fedde ndee, ine nduwanoo ɓesngu Baabaaɓenaaɓe sabu sankaare Mammadu Bookara Lih, cankiiɗo ñalnde 3 abril to Baabaaɓe Looti. Sankaare...
baylagol ngonka weeyo e gollordu to Kayhayɗi

Hol ko ardata e baylagol ngonka weeyo ?

Fedde OXFAM e gollodiiɓe mum (Ambasaad Espaañ Gollondiral Espaañ, ROSA, AMAD e APLV), yuɓɓinii heblo balɗe nayi (tuggi talaata 6 haa aljumaa 9 abril (seeɗto)) faatungo e “baylagol weeyo” e nder wuro Kayhayɗi....
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : «Yoo duuso ɓooy, duuseteeɓe njahra yeeso »

«Yoo duuso ɓooy, duuseteeɓe njahra yeeso ». Ko nii keew-ɗen duworaade so eɗen kaalda e mawɓe men, ɓe ɗamini-ɗen mbaɗanii en fotde nde kaandu-ɗen, haa keɓi ɗo enen ne eɗen poti ruttude ɗumen...
561df7ac5c_50175108_2-mars-perseverance-si1-ingenuity-nasa-jpl

Elikopter Ingenuity diwii dow Mbaañ

Ñalnde 19 abril 2021, elikopter (elikopteer tokooso) ngel ɓeeynirka Perseverance nawornoo to Mbaañ, diwii. He tonngoode 199 Fooyre Ɓamtaare, en kaaliino ko faati e ɗanle faade tagofeere Mbaañ (Mars),...
Natal ŋarɗinirgal yaynirde e binndi diine lislaam

Daartol Annabi Nuuhu (5)

Caggal ɗuum Rahmata haalanoyi ɗum Nuuhu (JKM), Nuuhu ummii yahi to galle ɓiyiiko too hono Saam, ha o yiyi ndiyam  barme oo ina ƴera, refti heen o yiyi lahal galle ngal ina...

Kayhayɗi : Rewɓe sappo keblaama e ñootol

Fedde FONADH e Eɓɓoore Concordis ballondiral Ammbasad leydi Angalteer keblii rewɓe sappo ummiiɓe e gure joyi (Boowel 1, Boowel 2, Gurel Gobi, Garli e Jekituuba). Heblo ngoo yowitii ko e janngude ñootol. Hebli rewɓe...
Debi, kooninke

Caad, hanndorde Sahel felɓii

Bayyinaama ñalnde talaata 20 abril wonde « Idiriis Deebi  Itnoo, gonnooɗo hooreejo leydi Caad sankiima caggal nde gaañii e hare nde ardinoo feewde e murtuɓe ummoriiɓe to leydi Libi ». Nde wonde Idiriis Debi...
Debi, kooninke

Caad : murtuɓe maalde FACT inan tiindii Njamena

FACT ko Maalde ngam Lomtondiral e Nanondiral nder Caad (Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad). Semmbeeji FACT ummorii ko worgo Libiya, ɓe tuddini nder Kaaƴe Tibesti. Ɓe puɗɗii toon nanngondirde...