Tentative de coup d'état en Guinée Bassu

Enndo loppito laamu to Gine Bisaaw kadi

Enndo loppito laamu jolii kadi to Gine Bissaw ñalɗi 30 silto (settambar) haa 1 bowte (desambar) 2023. Koninkooɓe pelɓondirii haa wuli hakkunde wonanɓe laamu Umar Siisoko Mbaalo e wonduɓe e luulndo. Ina...
Abdel Aziz

Ine  wona walla wonataa ?

Ko naamnal wonnoo, mbele ñaawde Abdul Ajiiju (A.J.), laaminooɗo Muritani e sappinannde ɓennunde ndee ina aaɓnoo walla aaɓnotaako ? Ñalnde 4 bowte (deesammburu) 2023 ñaawirde toppitiinde mbuñaari taƴii sariya lollirɗo « ñaawoore sappinaande »,...
golle Ceerno Ahmadu Muttaar Saako (1865-1934)

Nguurndam e golle Ceerno Ahmadu Muttaar Saako (1865-1934)

Kuɗol Madiina TUURE, Duɗal Jaaɓi Haaɗtirde Nuwaasoot kam e Al Hajji Saydu Nuuru TUURE, to wiɗtirdu IFAN-UCAD. Binndanɗe paatuɗe e Ceerno Ahmadu Muttaar Saako ina...
Teddungal : Satigi jannginoowo, Satigi nehoowo

Teddungal : Satigi jannginoowo, Satigi nehoowo

Ndaw ko yaawi ! Wonii hitaande ko Umar Hammadi Sih lollirɗo Satigi Dubaango waynii en. O woppii caggal makko yeeweende mawnde, o tawoyii pittaali goɗɗi ɗi o horsinnoo no feewi. Ceedtagol nuunɗungol,...
Muritani e Caad njeeynii sankaare G5-Sahel

Muritani e Caad njeeynii sankaare G5-Sahel

Ñalnde aset (hoore-biir) 2 bowte (desambar) 2023, leyɗe Nijeer e Burkina Faso mbayyinii njaltii G5-Sahel, ngoppidii heen Muritani e Caad. Ɗee leyɗeele ɗiɗi ndenndii bayyinaango, mbiyi «  … nanii denndaaɗi ɓiyɓe-yumma Niijeer et...

Diine : Ñaawooje e sarɗiiji kuɗondiral

1. Yo a taw huɗondirɓe ɗiɗo ɓee ko hellifaaɓe, hakkilɓe ngam alaa ko defii cukayel e kaangaaɗo. E konngol nulaaɗo Alla (JKM) wiy noo : “tato mbinndantaake bakkaat, cukayel haa hellifee, kaangaaɗo...
Warngo koninkooɓe ɓaleeɓe Muritani ñalnde 28 jolal

Jofnde 28 jolal 1990 : “Ñaawee warkoyeeɓe”

Rawane Babaaɓe Looti fadaani haa laamu nguu ara mawninde toon 28 jolal, sabu, gila 2021 yonta sukaaɓe toon wondude e yummiraaɓe mum en, nde oon ñalawma arti fof, ndarii ko he mbeddaaji....

Gede wilaas nodditii ɓesngu mum

Ñalnde 16 lewru jolal 2023, salsalɓe Afrik bannge hirnaange, Muritani, Senegaal, Mali, Gine Konaakiri, Gine Bisaawo, Gammbi e ɗanniyaŋkooɓe wonɓe e duuɗe ceertuɗe kawritii e wuro Gede Wilaas ngam ruttanaade asli mumen...

Dokkitgol seedanteeje Duɗal fannuuji

Ñalnde aset 25 noowammbar (Jolal), Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani yuɓɓinii kewu dokkugol seedanteeje jaltugol Duɗal Fannuuji. Eɗen ciftina tan Duɗal fannuuji ngal e Duɗal keblorgal jannginooɓe, ɗiɗi ɗee fof puɗɗinoo jannginde ko...
dewal Alla

Diine : Jookli CEERGAL (2)

CEERGAL BAKKILAANGAL WALLA BINNDANGAL BATAAKE So gorko wakkilii gorko goɗɗo ceergal debbo mum, so oon seerii debbo oo, ngaal ceergal sellii. Walla goɗɗo seerii e innde makko, o siynii...

Kaɓen e rafi nguɗu rewrude e kumpital

Nguɗu ko rafi bonɗo, baroowo ko yaawi, so haɓaaka law. Waɗi oo rafi wiyeede nguɗu, ko so o arii e neɗɗo, tergal o yani fof wayata ko no leggal guɗowal nii. Wonata...
Seppo 28 Jolal waranaaɓe

28 jolal : Artii ɗo wonnoo, alaa ɗo yahnoo !

“Ñaawee warkoyeeɓe” Rawane Babaaɓe Looti fadaani haa laamu nguu ara mawninde toon 28 jolal, sabu, gila 2021 yonta sukaaɓe toon wondude e yummiraaɓe mum en, nde oon ñalawma arti...