Aliiw Demmba Njuuk

Aliiw Demmba Njuuk : gawoowo walla ko naalaŋke ?

Ñalnde 19 mbooy 2019, Jaaynde Fooyre Ɓamtaare jokkondirii e gooto e naalaŋkooɓe Fuuta biyeteeɗo Aliiw Demmba Njuuk, to Wiinnde Ɓokki Jaawɓe e nder diiwaan Gorgol. Oon sahaa Aliiw ena ena awa. 
Ceerno Ahmadu Tijjaan Mbambilor

Njillu Ceerno Aamadu Tijjaani Mbammbiloor

Ceerno Ahmadu Tijjaani Bah Mbammbiloor yillinooma Nuwaasot, laamorgo leydi Muritani ñalnde naasaande 4 lewru seeɗto 2019 ngam wuurtinde enɗam e tiiɗtinde giɗgol hakkunde Senegaal e Muritani. Omo ardi e lappol testinngol. Ena  e maggol, haaliyaŋkooɓe...

Koorka e Jabet : wasiyaaji seeɗa newiiɗi

Balɗe seeɗa keedi en koorka. Ɗum noon miɗo wasiyoo ɗoo wonduɓe e jabet yiɗɓe hoorde, wasiyaaji teeŋtuɗi. Ko adii fof, miɗo habra wonde kabaruuji gonɗi ɗooɗii lomtaaki wasiyaaji karallo cellal,...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : “Maa laaɓ, ñamlel ko joɓel !”

Ñalnde 23 mars 2019, golle kaantoriɗɗe mbaɗaama leydi Mali. Mboɗo sikki jojjaani ko eɗen ngarta heen, so en tuugniima e konngi ɗi Pulaar wiyi e mumen « ko gumɗo yiyi weejii, kono kadi...
Natal Daari annabaabe

Daartol Akanndre Silkarneyni

Geno  wiyi e nder Ɓuraana  mum tedduɗo oo “ ma ɓe naamnde gaa silkarneyni” simoore kahfe, kaawise : 83. Wiyaa kadi, kanko Askanndiri  ko o ɓiy  laamɗo nokku ina wiyee Asɗakhar to Baabil (Babilon) to bannge hirnaange...
Gudde ɓaleeje, trous noirs

Weeyo : Gudde ɓaleeje

Wiyde ina waɗa winndannde faatunde e geɗe ganndal ngal suwaa laaɓtande hay annduɓe ɓurɓe mawnude, ko semmu mawɗo. Ina waawi faamee, ina waawi waasa faameede walla faamnaade (sibu hay sinno ko e...
Une patrouille de militaires français dépasse des troupes hutues rwandaises le 27 juin 1994 près de Gisenyi à l'ouest du Rwanda.

Mumto-leñol Tutsi en to Ruwannda (1)

Ko ñalnde 7 abriil 1994, warngooji mumto-leñol jaayɗi puɗɗinoo to Ruwannda. Ɗiin warngooji ngonaa warngooji sabu wolde, alaa. Ko warngooji juɓɓinaaɗi, keblaaɗi, kuuɓtodinɗi, jaawɗi ; sibu, e nder lebbi jeegom fat, ɗi...
Fulɓe aynaaɓe Mali ina ngondi e jawkal mum en

Fulɓe e dogon en nder iiñcuru Mali : Daartol koɗdigal juutngal dummbungal

Fulɓe e dogon en nder iiñcuru Mali : Daartol koɗdigal juutngal dummbungal E nder nehaande leydi Mali, bannge fuɗnaange diiwaan (diiwal) Mooɓti, ɗo warhoore nde meeɗaa yiyeede waɗi, koɗdigal moƴƴal ina...
Teeminannde ɗiɗmere kaanankiri Maasina

Teeminannde ɗiɗmere kaanankiri Maasina

Fedde ngam guurtingol Wuro Hamdallaay hormaango ngoo (Association pour la Réhabilitation de la ville Sainte de Hamdallay), sera Mooɓti, yuɓɓinii kawtal manngal e lewru Mbooy (Marsa) 2019 to wuro Bamako ngam wuurtinde...
Ñalawma Alamari e Kayhayɗi Ceɗɗaagu laawiima

Ñalawma Alamari e Kayhayɗi Ceɗɗaagu laawiima

Mbeñu Ganna, taaniraaɓe Sammba Mayram Moolo walla taaniraaɓe Balla Jeerel (no subalɓe keewi yanoraade ɓe) njuɓɓinii ñalawma Alamari pattamlamo ñalnde 16 mars 2019 nder Kayhayɗi. Kewu nguu waɗaa ko e teddungal Muusaa Mammadu Abdullaay Bees...
Ultuma Tule e jofnde koode

Ultuma Thule e jofnde koode laaci

Ñalnde talaata 1 saawiyee 2019, ɓeeynirka weeyo (laana wiɗto) mbiyeteeka New Horizons weeyii dow haayre weeyo ɓurnde ɓooyde e woɗɗude, nde laana ka aadee feewni meeɗi yettaade. Ndeen haayre ɓurnde woɗɗude...
Kalitannde moolanaande nder weeyo : buɓɓannde haayre

Weeyo : Kalitannde moolanaande

Ko kewata e weeyo ina woƴi aadee en feewi. Fotde maɓɓe, sibu hay ko ɓooyaani koo, e lewru desaambar ɓennundu nduu (desaambar 2018), haayre weeyo kalitii, kalito hulɓiniingo, tolnde maayo Bering.