Image de migrants africains

Hol to Afriknaaɓe ɓuri heewde uujande ?

Maa wood wiyɓe jooni-jooni : « ko Orop ! » Fotde maɓɓe wiyde noon, sibu orpnaaɓe cukkii en noppi haa ko yimɓe cikkii wonde Afriknaaɓe so ummiima cuuɗi mum en tan ko to...
Google e Wikipedia

Google e Wikipedia : Hol ko haɗi fulɓe winndude ?

Google jeyaa hannde ko kuutorɗe Enternet ɓurɗe mawnude. Leƴƴi keewɗi ina pooɗanoo yo ɗemɗe mum en naat e mum. Wikipedia (Wikipejaa) ne ko lowre ganndal ɓurnde lollude e hoolnaade hannde nder enternet, haa...
Natal Daari annabaabe

Nguurndam Annabi Yuunus (3)

Kuraaje ngam laaɓeede ko annabi Yuunus addi caɗeele laana kaa Ngam ɓe njenanee ko annabi Yuunus wiyi koo fof ko goonga, ɓe mbaɗti ko winndude e kaayitaaji walla e...

Huunde e batte ɓeydagol nguleeki weeyo

Faandaare Joɗnde COP21 e lewru desaambar 2015 to Pari ko haaɗnude ɓeydagol nguleeki weeyo e 2°C. Annduɓe ɓee mbiyiino ndeen, “so yimɓe mbaylaani aadaaji mum en nguurndam ngam yettaade ndeen faandaare, musibbaaji...

Ko woni “Sunami”?

Sunami ko wempeƴere ndiyam moolanaande. Heewi addude ɗum ko yerɓo leydi nder ndiyam walla ɗaɓɓito leydi nder ndiyam, walla puccital mboorka nder ndiyam. Nder luggere too, bempeƴƴe ɗiɗi deggondirɗe ina mbaawi daɗondirde fotde capanɗe hojom,...
Natal koraay

Ko woni “koraay”?

Koraay (corail e Farayse) ko kullel, no kulle guurɗe ɗee fof nii, no ullundu nii, no wujo nii… kono ngel jogii ko mbaadi ko puɗol. Koraay fof, ɗo woni ɗoo, wonata ko...

Duuɗe pasifik

So a nanii « duuɗe Pasifik » ko dental 20 000 haa 30 000 duunde gonɗe e nder geec pasifik. Yoga e duuɗe pasifik gonɗe worgo Ŋorol Kaaseer lolliri ko Oseyani (Océanie),...
Abdullaay Waayga

Muritani leydi am, oo ɓiɗɗo jilluɗo, baɗtaaɗo aarabe

Eddaaji tati yimɓe ngoni e Muritani, ɗiin eddaaji yimɓe ko :  Ɓaleeɓe, remooɓe, waañooɓe, waali wuro en hoɗnooɓe ɗoon gila e yonta kaaƴe kese, hedde duuɓi 6 000 ko adii...
Ñalngu kaɓgol e nguɗu 2019

4 feebariyee ñalawma winndereejo kaɓgol e nguɗu

Hannde, e winndere ndee, ko nguɗu (kaaseer) ɓuri fof waawde warde yimɓe, sibu hitaande kala ina yooɓoo fotde miliyoŋaaji 9, tawi heen feccere ina mbaawnoo daɗndeede. Ko ngu...
Mumtugol ɓaleeɓe nder konu Muritani

Konu Ngenndi : “Mumtugol ngol woni ko e laawol”

Nde senngo laamu, e gardagol hooreejo leydi oo hono Muhammed wul Abdel Ajiiju yuɓɓini seppo mawngo ñalnde alarba 9 saawiyee 2019, ngam, e wiyde maɓɓe, haɓaade « haala ngañantumaagu kam e seɓɓitaare »,...
deftere quraana nde Ceerno Sileymaani Baal winndiri junngo mum

Boode Laaw : Ñalɗi Sileymaani Baal

Fedde Ceerno Sileymaani Baal jooɗiinde to Ndakaaru yuɓɓinii hikka koolol jeegoɓol ñalɗi Ceerno Sileymaani Baal ñalnde 9 e 10 feebariyee (colte) 2019 e nder wuro Boode Laaw...
Natal Suukara. Ko seerndi Suukara e Njuumri

Ko seerndi suukara e njuumri ?

En tawaama yeewtere mawnde nder Facebook ngam jaabaade naamndal (laaɓnal – laaɓndal…) « hol no pulaar wiyata suukara ? ». Miijooji keewɗi ndokkaama heen, kono ko miijooji ɗiɗi (2) ɓuri heen teeŋtude :