Maayde mantaani Yero Kajjata Mbaay

0
1475

 

Tanaa barwaro waɗii ñalnde 04 lewru duujal hitaande 2014, heedde waktuuji 2 subaka e Laawol Njoorto, hakkunde Nuwaasot e Butelmiina, yooɓorii fittaandu giɗo, musiɗɗo denndanooɗo nguurndam hono Ibraahiima Aali Mbaay lollirɗo Yero Kajjata mo Sorimalee, tawi yeeƴaaki alyatimeeɓe.

Maayde mantaani oo gorko, mo nganndu-ɗaa, wonnoo e nguurndam fof ko juulɗo teskinɗo, sabbundu ɓesngu, kuutorgal banndiraaɓe, jokkoowo leñol e enɗam.

Fedde Ɓamtaare Pulaar Muritani e jaaynde mum, Fooyre Ɓamtaare, ena ndennda sunaare e ɓesngu Sorimalee e kuuɓal e ndeeɗoo ustaare, teeŋti e ɓesngu makko hono Mammadu Ibraahiima Aali ganndiraaɗo Mamma Warba Mbaay e miñiraaɓe mum. Eɗen nduwoo woto leydi ndii teddir mo kadi nde Alla, joom kattanɗe oo, waɗata mo e Sahre aljannaaji. Aamiin.

Njaay Saydu Aamadu, lollirɗo Gelongal Fuuta