Muritaninaaɓe daraniiɓe jojjanɗe aadee

Hakkeeji aadee, paltoor e rasisma - Muritani joopaama kadi

Caggal Sherpa e Human Rights Watch, ko Amnesty International yontaa aybinde ngonka hakkeeji aadee e nder Muritani. Ɗuum feeñi ko e ciimtol ngonka hakkeeji aadee e winndere ndee, caaktangol e lewru mars 2018. Huunde e...
Winnii Mandelaa e jom galle mum Nelson Mandelaa

Winii Mandelaa, hono maa weeɓaani !

Winii Manndelaa, jom suudu Nelson Manndelaa sankiima ñalnde altine 2 abriil 2018. Gootal e maaɗe cakkitiiɗe hare luulndiinde Apartaayd yahii, ngati Winii jeyanoo ko e yimɓe ɓurɓe haɓaade laamu paltoor Afrik worgo. Nguurndam makko...
Doktoor Bookara Alfaa Bah

Sankaare Bookara Alfaa Bah Sosnooɓe Muritani ngasii

Bookara Alfaa Bah, ruttima e Joomi men ñalnde alarba 11 abriil 2018. Eɗen mbaawi wiyde hankadi ɓe ngasii. Ɓe, ko ɓeen sosnooɓe Muritani, mbaɗti ɗum leydi, leydi ngalɗirndi keeweendi eddaaji leƴƴi e pine, ganniyinooɗi wuurdude...
Rewɓe Duɗal Murtuɗo Joop mawninii Juulde rewbe Beelinaabe

Duɗal Murtuɗo  to Beelinaaɓe mawninii ñalawma 8 mars

Duɗal Murtuɗo  to Beelinaaɓe mawninii ñalawma 8 mars Ñalnde alkamiisa 08 mars 2018, Duɗal Baaba leñol Mammadu Sammba Joop mawninii ñalawma debbo, ɓe cinkiima, ɓe cuɗiima, ɓe cinkiriima comci jooɗɗi baɗaaɗi natal makko kanko Murtuɗo,...
Njillu baaba maal to tulde dubbaango

Njillu Baaba Maal e Tulde Dubaango

Sukaaɓe Tulde Dubaango njaɓɓiima Alhajji Baaba Maal ñalnde 23 e 24 marse (mbooy) 2018 e nder Tulde Dubaango ngam yuɓɓinde kiirɗeeli pinal. Jamma gadano oo waɗaa ko e teddungal biyeteeɗo Abdullaay Aali Caam, jeyaaɗo...
Terɗe Goomu Ngenndiiwu Njaambureewu Ɗowoowu Woote

Muritani : SENI (CENI) gadduɗo duko

E maayirɗe ndeeɗoo hitaande 2018 faade hitaande 2019, woote keewɗe ina tijjaa. Ɓurɗe fooɗtude hakkillaaji ɗee, ko woote gardagol leydi e hitaande 2019. Ko ɗum waɗi, gila e hooreejo leydi oo, haa e partiiji...
Natal : esclavage tidiane ndiaye - le génocide voilé ou la traite arabo musulmane.jpg

Njulaagu (teret) ɓaleeɓe : lappi tati mawɗi njulaagu ɓaleeɓe

Njulaagu ɓaleeɓe (traites négrières) ko njeeygu miliyoŋaaji miliyoŋaaji ɓaleeɓe jeyanooɓe e Afrik hirnaange e Afrik hakkundeejo e Afrik fuɗnaange waɗtanooɓe jiyaaɓe, njulaagu nduumiingu fotde duuɓi teemedde keewɗe. Ngam faamde nguu njulaagu, alaa e sago...
njoyo ɓurɓe alɗude e winndere ndee

Njoyo (5) ɓurɓe alɗude e winndere ndee

Jaaynde Forbes yaltinii doggol yimɓe ɓurɓe alɗude e winndere ndee, hono no heewi waɗde hitaande kala nii. Debbo ɓurɗo heewde jawdi ari ko 16ɓo e doggol hee. Njoyo ɓurɓe heewde jawdi ko ɓeeɗoo : Jeff Bezos...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : Dimo dee ko kaaloowo konngol, gollal laatoo

Ko adii hitaande 1979 ƴiiwoonde jam-yamre feŋiino e nder nganndi Muritani. Ɗamaawu heewi, yaakaare mawni. Tinaaka maataaka, haa kenal mbooy wutti nde ɗaminanooka, nde haanaani, duule carii. Ko e ngaan sahnga kadi ɓiraɗam fenndanoo,...
Gebbi e huɓeere Snim Nuwaasoot

Haawniinde, gebbi e huɓeere SNIM, rappii gasaani maheede

Kabaaru oo ummorii en ko e winndannde lowre enternet wiyeteende « Mauriweb » saaktaande ñalnde 10 abriil 2018. Kabaaru oo ko haala e nate ceedtotooɗe kaan haala. Huɓeere ɓurnde mawnude e Nuwaasoot, mahaande ɗo...
Xi Jinping, hooreejo leydi Siin. Mawɗo heerto maruceewo Siin

Siin : Xi Jinping toɗɗitaama kadi

Ko kanko gooto wonnoo kanndidaa e gardagol leydi Siin ndii. To Siin noon, ko depiteeji toɗɗotoo hooreejo leydi. Ɗiin depiteeji ngooti ñalnde 17 marse 2018 ɓennuɗo oo. Denndaangal 3 000 depitee jeyaaɗi e Mooɓondiral ɓesnguweewal...
Daakaa Madiina Gunaas

Madiina Gunaas : Daartol goomu Caafal

Waɗiino jamanuuji, hedde 1987, diɗɗal sanɗaaji janngatnooɗi e duɗe Qur’aana ceertuɗe, sukaaɓe rentuɓe njiidi miijo, kawriti e yiɗde rentude, caggal won ko njanngi, wooda ko ngummanii. Ngaal diɗɗal, hedde yimɓe 18 mbaɗi fedde, nginniri...