So Afrik wontatno leydi ngootiri !

Afrik ko 6% wertallo winndere e 20% wertallo leydi njoorndi. Wertallo mayri ko 30 miliyoŋ km2, eɗun sowoo laabi tati wertallo Orop. Yimɓe Afrik ko milyaar e teemedde ɗiɗi miliyoŋ, woni 16% yimɓe winndere ndee....

Huunde e ganndal weeyo Dogon en

Dogoŋ en ko leñol tawateegnol to leydi Mali, dow tule Banjagara. Huunde seeɗa e maɓɓe ina tawee e leyɗeele goɗɗe nder Afrik bannge hirnaange. Dogoŋ en ina koɗdi e Fulɓe, kam e Booso en...
Ñakki, koowooje lelnde

Ñakki, koɗo tiiɗɗo hoore

E ɗii duuɓi ɗiɗi haa tati cakkitiiɗi, yimɓe heewɓe e nder Nuwaasoot ina ngoytoo wondude e ñakki nder galleeji mum en. Hol no koɗo jaroowo ƴiiƴam haɓortee ? E ɗii duuɓi ɗiɗi haa tati cakkitiiɗi,...
Natel njogitaari

Hol no ownooɓe keɓirta njogitaaje

Hol no ownooɓe keɓirta kaɓirɗe ? Ngal naamnal ina jaaki yimɓe heewɓe. E wiyde CAR (“Conflict Armament Research”), ko ɓuri heewde e majje peewnaa ko Riisi e Siin e leyɗe fuɗnaange. Kono ɗuum firtaani...

ATT artii leydi mum

Ñalnde alet 24 desaambar 2017, caggal duuɓi joy e lebbi 8 e balɗe 6 daayo, Aamadu Tumaani Tuure (ATT) artii e leydi mum. Ko laamɗo leydi Mali hannde oo, hono IBK e hoore mum...
Segu Koro, wuro ,Segu ɓooyngo ngoo

Laamu Bammbara ngu Segu

Ko ɓuri teeŋtude e laamu bammbara ngu Segu, hakkunde mayirɗe teeminannde XVII e 1861, wonnoo ko e nder nokku Mali hannde oo. Fuɗɗoode maggu ko e teeminannde 17ɓiire nde bambarankooɓe compidi e Kalajan Kulibali...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : « yiɗan bannde ko njiɗan ɗaa hoyre maa »

« Noddu-mi Sammba sammba wiyi mi wuywuy, nddu-mi Kummba, Kummba wiyi mi siisii. Cikku-mi tuubaako ɓuri haalpular en, ƴeew-mi tnganndu-mi ko juumre ngon-mi». Sikke alaa, ko naalankooɓe e jaayndiyankooɓe keewi wiyeede « ko kanum...
George Weah toɗɗaama hooreejo leydi Liberiyaa

George Weah toɗɗaama hooreejo leydi Liberiyaa

26 desaambar 2017 ko ñalngu teskinngu e daartol leydi Liberiyaa sibu ko ngol woni go’o ko lomlomtondiral dewrungal e woote ina waɗa e leydi hee gila 1944, kono kadi, sabu toɗɗegol ɓurnooɗo lollirde waawde...

Darapoo keso, jimol kesol, kaalis keso… ‘Muritani keso’ timmii

Ñalnde 28 Noowammbar 2017, araaraay Muritani keso oo weeynaama. Hankadi ko kanko woni darapoo leydi ndii dagiiɗo oo. Ñalnde heen, beytol kesol ngol kadi yimaa. Ñalnde heen kadi hooreejo leydi oo habri wonde ñalnde 1 saawiyee 2018,...

Daartol Aadi bun Saddadi

Ooɗoo Aadi bun Saddaadi wonaa Annabi kono o yontidaama e Annabaaɓe etee o ummii ko e Annabi< Ko o neɗɗo maatinniiɗo e oon yonta sanne, so ko Alla jaɓii maa en paam ɗum e...

Pooɗondiral Al Kods (Jerisaalem) : TRUMP findinii seyɗaane

Donald Trump wasinooma so toɗɗaama hooreejo leydi, maa dirtin joɗnde ammbasaad dowla Amerik, itta ɗum Tel-Aviv faatina ɗum Jerisaalem (Al Kods). O waɗii ko o huninoo, sibu ñalnde 6 desaambar 2017, o fellitii siynude...
Araaraay keso e kiiɗɗo Muritani

Darapoo keso e darapoo ɓooyɗo : Ñaawoore araaraay

E seppo partiiji luulndo njuɓɓinnoo ñalnde aset 16 desaambar 2017, polis jaggii heen sukaaɓe njeeɗiɗo, sabu, e wiyde maɓɓe, mbeeynii darapoo Muritani adan. Ndeen ɓe nanngii ɓe, ɓe nawi ɓe janngo mum to ñaawoowo...