Jaɓɓorgo Pese Kaalden goonga

Pesol: kaalden goonga

So aduna wonno lacciri, laalndortee ko kaaldigal e kaaltidal, diisnondiral e...

Pulaar ene wiya : « so aduna wonno lacciri, laalndortee ko kaaldigal e kaaltidal, diisnondiral e coccondiral ». Ceerno men Njaay Saydu Aamadu ɓeydi...

KAALDEN GOONGA : So kodde nanndii e caakri, cuwaa koddo tawo

Ko noon ne, so ñiiri faaydaama e gosi, ñiiraaki tawo. Ɗee geɗe ɗiɗi fof kolli koko gollaa koo yonaani, yo liggey ɓeyde....

KAALDEN GOONGA : Holi kaɓdiiɗo men ?

Hannde, ko ngal naamnal naamni-ɗen. Walla so en laɓɓitinii ngal mbiyen « mbele en ngadoraaki ɗo potno ɗen sakkitoraade »? Sikke alaa, goytaali ɗii...

KAALDEN GOONGA : haɗi nofru mawnude ko ñalnde kala ene nana...

Pulaar wiyi, “ haɗi nofru mawnude ko ñalnde kala ene nana ko nanataano.” Waɗde, ene gasa tawa ko ɗuum heɓtii yitere ne. Sabu...

KAALDEN GOONGA : “Maa laaɓ, ñamlel ko joɓel !”

Ñalnde 23 mars 2019, golle kaantoriɗɗe mbaɗaama leydi Mali. Mboɗo sikki jojjaani ko eɗen ngarta heen, so en tuugniima e konngi ɗi...

KAALDEN GOONGA : « Ko ladde weli fof, ko jatti ɓuri »

Holi ko woni ɗanngal ? Holi Faandaare ɗanngal ? Holi heewɓe ɗannaade ? Holi to heewi ɗannoreede ?  Holi no heewi ɗannoreede ? Holi...

KAALDEN GOONGA : « haa yeeso ko laawol, ko ñoli fof maa...

Pulaar dee ene wiya « so demoowo wiyii ma gila nde jabbata ndee ene anndunoo fuɗataa, haalaani goonga ». Ngoo miijo ƴoogaango e conce men,...

KAALDEN GOONGA : Dimo dee ko kaaloowo konngol, gollal laatoo

Ko adii hitaande 1979 ƴiiwoonde jam-yamre feŋiino e nder nganndi Muritani. Ɗamaawu heewi, yaakaare mawni. Tinaaka maataaka, haa kenal mbooy wutti nde ɗaminanooka, nde...

KAALDEN GOONGA : “tuubakiri ari ko bonnude diine men e aada...

Won meeɗo wiyde “tuubakiri ari ko bonnude diine men e aada men.” Ɗum waɗi jeddi, o rokki yeru karte, ɗo pijoowo ɗum nanata noddinaandu...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0