Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaar.Feewnude tappirde ina newii


No tappirde ndee aafirtee :

Kuutorɗe : MSKLC : Microsoft Keyboard Layout Creator.

 

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji