Jaɓɓorgo Pese Hoto lesɗin neɗɗo

Pesol: hoto lesɗin neɗɗo

Kaalden Goonga : lesɗinde banndum ɓamtataa, tee mawninde hono mum lesɗintaa

Waawi muuɗde njoorndi ko mo hunuko ɓuloowo. Kono tan, ene moƴƴi ngannden, tuutaaɗe ɓole muuɗaani njoorndi ndi soofnaaka. Tawde noon Pulaar wiyi...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE