Jaɓɓorgo Pese Limoral

Pesol: Limoral

Hol alkulal Pulaar ɓuri heewde huutoreede ?

So neɗɗo laaɓndanooma no foti liɗɗi ngoni e maayo walla no foti leɗɗe tawatee nder foonde, o jaggiratnoo ɗee laaɓnde ko gaanti...

Limoral faruwal : Wakannde haawniinde

So mi wiyii ma wonde won ɗo wakannde woni tawa ende loowi defte, heen wootere ina tonngi nguurndam maaɗa fof, tawa woppaani...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE