Jaɓɓorgo Pese Taariindi

Pesol: taariindi

Batiri kaawniiɗo

Alaa he men mo haaɓaani jaawgol telefoŋ mum woppude (gasde) kuuraa. Hannde ɗuum ine aanni hay feewnooɓe kaɓirɗe ɗee. Kono ooɗoo kabaaru...

ƁURƊI YIYEEDE

Yo Alla reen Amerika

Rewɓe soofaaji Dahomee

Laamu Dahomee

ƁURƊI YIYEEDE