Jaɓɓorgo Pese Taariindi

Pesol: taariindi

Batiri kaawniiɗo

Alaa he men mo haaɓaani jaawgol telefoŋ mum woppude (gasde) kuuraa. Hannde ɗuum ine aanni hay feewnooɓe kaɓirɗe ɗee. Kono ooɗoo kabaaru...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE