Jaɓɓorgo Pese Teettere

Pesol: teettere

Mbayliigu jeyi-leydi, laawɗino teettere leyɗeele daande maayo!

Saɗere jeyi-leydi yerɓinii ngootaagu ngenndi nder teeruuji, kono kadi hay nder dowri nde jom jawɗeele en ummorii Golfo ngam soodde leyɗeele daande...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0