Sulyee 2007 – sulyee 2011 duuɓi nay ko gartugol mooliiɓe fellitaa

0
1291

 29 suwee 2007, hawrunoo ko e aljumaa. Ko ñalnde heen Siidi Wul Seek Abdallaahi, gonnooɗo hooreejo leydi, hooreejo Muritani gadano toɗɗoraaɗo woote ɗi yimɓe fof ceedtii laaɓal mum en, huccinnoo konngol mum gadanol feewde e ɓesngu Muritani, ngam habrude wonde fellitii siynude toɓɓere yowitiinde e ngootaagu ngenndi nde huninoo maa siynu e nder lebbi jeegom, so tawii toɗɗaama hooreejo leydi. Ndeen toɓɓere ɓurnoo joopaade ko geɗe ɗiɗi : gartirgol mooliiɓe e mumtugol njiyaagu.

 29 suwee 2007, hawrunoo ko e aljumaa. Ko ñalnde heen Siidi Wul Seek Abdallaahi, gonnooɗo hooreejo leydi, hooreejo Muritani gadano toɗɗoraaɗo woote ɗi yimɓe fof ceedtii laaɓal mum en, huccinnoo konngol mum gadanol feewde e ɓesngu Muritani, ngam habrude wonde fellitii siynude toɓɓere yowitiinde e ngootaagu ngenndi nde huninoo maa siynu e nder lebbi jeegom, so tawii toɗɗaama hooreejo leydi. Ndeen toɓɓere ɓurnoo joopaade ko geɗe ɗiɗi : gartirgol mooliiɓe e mumtugol njiyaagu.

Waɗi en artande ɗum ko toɗɗegol Siidi jibiniino yaakaare mawnde e nder leydi ndii haa e caggal mayri, haa ko Muritani waɗti ƴettireede yeru to bannge demokaraasi. Toɗɗegol makko (25 maaris 2007) e piilegol makko (ñalnde 19 abriil 2007) kadi jibiniino yaakaare maa leydi ndii seertu e jamfaaji laamu, konu toppitoo hankadi ko woni golle mum koo, so reende kisal leydi. Kono ko ɓuri teeŋtude ko addani en siftinde ɗum jooni, ko nduuɗoo lewru waɗi duuɓi nay ko golle gartirgol mooliiɓe ummanaa e mbaydi njuɓɓundi, nuunɗundi. Ko e nduu lewru lappol toowngol neldaa Senegaal, tuggi altine 16 haa aljumaa 20 sulyee 2007, ngam jokkondirde e mooliiɓe ɓe, ngam yeewtidde e mum en e jaɓnude ɗum en gartugol e leydi mum en.

Puɗɗorto-ɗen ko yaltinde diskuur o waɗnoo ñalnde 29 sulyee 2007, caggal ɗum ndewnen heen huunde e golle e kuule ɓamanooɗe e oon sahaa ngam safrude uure ngootaagu ngenndi