Dowla Palestiin to Fedde Ngenndiije Dentuɗe

0
1497

Ñalnde alkamiisa 27/11/2012, Palestiin jaɓaama yo won Dowla tawtorteeɗo e joɗle Fedde Ngenndiije Dentuɗe, woni ko wiyetee e Farayse «Observateur». Ɗum firti ko o wonaa tawo tergal, o waawaa, e yeru wootde, kono omo tawtoree joɗle Fedde ndee. Ɗumɗoo noon ko poolgu mawngu, haa teeŋti noon kadi, no woote ɗee njahri nii, ina hollita wonde yoga e leyɗe winndere nde, ina keɓtini Dowla Palestiin, sibu, e nder 189 dowla tawtoraaɗo woote ɗee, ko heen 9 fat calii, 41 ngoni jaambureeɓe ; 138 dowla njaɓi yo Palestiin won dowla tawtorteeɗo.

Ñalnde alkamiisa 27/11/2012, Palestiin jaɓaama yo won Dowla tawtorteeɗo e joɗle Fedde Ngenndiije Dentuɗe, woni ko wiyetee e Farayse «Observateur». Ɗum firti ko o wonaa tawo tergal, o waawaa, e yeru wootde, kono omo tawtoree joɗle Fedde ndee. Ɗumɗoo noon ko poolgu mawngu, haa teeŋti noon kadi, no woote ɗee njahri nii, ina hollita wonde yoga e leyɗe winndere nde, ina keɓtini Dowla Palestiin, sibu, e nder 189 dowla tawtoraaɗo woote ɗee, ko heen 9 fat calii, 41 ngoni jaambureeɓe ; 138 dowla njaɓi yo Palestiin won dowla tawtorteeɗo.

Ɗumɗoo noon ko huunde mawnde no feewi, sibu ko noddirtenoo «entité» (Goomu) wontii «État observateur non membre» (Dowla tawtorteeɗo mo wonaa tergal). Nii woni Palestiin maa waaw naftoraade juɓɓule Fedde ngenndiije goɗɗe ɗee kam e nanondire winndereeje.

Ina jeyaa e luulndiiɓe ɓee, Israayiil e Dental Leyɗe Amerik. Ɓeen nii ina nganniyii yoftoraade geɗe goɗɗo. Amerik ina waawi dartinde balle rokkatnoo Palestiin. Israayiil noon fuɗɗiima boom, sibu fellitii jokkude mahngo koɗorɗe e nder nokkuuji Palestiin ɗi heɓtii ɗii, ko anndiraa « koloniiji » koo.

Ɗum fof e waade noon haɗaani Mahmuud Abbaas, hooreejo Palestiin, mo nganndu-ɗaa foɓɓanaama no feewi nde ƴetti toon konngol ndee, hunaade maa « eto ummitinde kaaldigal» e Israayiil, kaaldigal dartingal duuɓi ɗiɗi jooni. E nder ɗuum, ɓe njaɓataa « ko jaasi Dowla Palestiin dimɗuɗo, mo Al Kods woni laamorgo mum, naworɗo leyɗe Palestiin ɗe Israayiil heɓti gila 1967, dowla guurdoowo e deeƴre e Dowla Israayiil ».

Kono wonande Amerik, e hunuko Hillary Clinton (Hilaari Kilinton), ndeeɗoo feere « alaa ko nafata so wonaa saɗtinde deeƴre e jam ». O wiyi kadi Dowla Palestiin waawata soseede, wooda tan ko e kaaldigal e nanondiral e Israayiil.

Tesko : Gaa gaa Israayiil e Dental Leyɗe Amerik, leyɗe jeeɗiɗi goɗɗe caliiɗe Palestiin jooɗoo Fedde Ngenndiije Dentuɗe ko ɗeeɗoo : Kanada, Ndenndaandi Cekoslowaki, Duuɗe Marshall, Mikoronesi (Micronésie), Nawuru (Nauru), Paloo (Palau), e Panama.

Wonande Orop : Farayse e Itaali e Espaañ e Suwed ngotii « eey ». Ko noon kadi wonande Turki e Suwis. Kono Angalteer e Almaañ mbiyi ko jaambureeɓe. Riisi e Siin ngooti ko « eey ».

BAB