Hoɗorde feggunde hakkunde laawol beƴ

0
1588

Maa wood wiyɓe « kaawis baaɗo nii, ko to Sinuwaa en tan yiyetee ! ». Ko waawnoo heen wonde fof, jom en galle ɓee, nayeeɓe ɗiɗo, debbo e jom galle mum, ko saliiɓe woppande laawol gudroŋ laawol, hay so tawii noon laamu fuɗɗinooma helde galle oo. Ɗum haɗaani laawol maheede,

Maa wood wiyɓe « kaawis baaɗo nii, ko to Sinuwaa en tan yiyetee ! ». Ko waawnoo heen wonde fof, jom en galle ɓee, nayeeɓe ɗiɗo, debbo e jom galle mum, ko saliiɓe woppande laawol gudroŋ laawol, hay so tawii noon laamu fuɗɗinooma helde galle oo. Ɗum haɗaani laawol maheede,

 taartii galle oo banngeeji kala, o dartii beƴ hakkunde ɗoo.

 

Ɗum waɗi ko to diiwaan Zhejiang. Huɓeere ndee ina waɗi taakawuuji 5, kono e ooɗoo sahaa, katerpilaaruuji ɗii ko ŋepitɗi banngeeji ɗii fof, haa heddii ngooroondi ndii.

Duuɓi nay jooni nayeeɓe ɗiɗo ɓee ngoni ko e haɓeede mbele ina lomtinanee; ko ɓe yawɓe ko laamu nguu yiɗi rokkude ɓe koo. Ɓe mbiyi nii, aɓe keɓii yaltude galle oo, so tawii ɓe mahanaama galle baaɗo no galle maɓɓe oo nii.

Sinno ko e leydi ngoɗndi wonnoo, ina gasa tawa laamu helii galle oo ko ɓooyi; sinno ko e leydi ngoɗndi wonnoo, jarantaano walla joom mum en cuusataano feggirde nii hakkunde bolol.