Leyɗe kulanaaɗe Kuudetaa e hitaande 2013 ndee

  1
  1760
  map-of-coup-odds2.jpg

   

  Leyɗe kulanaaɗe Kuudetaa e hitaande 2013 ndee. Hedde 23 saawiyee hitaande ngon-ɗen ndee, won wiɗto bayyinaa hollitoowo kartal leyɗe kulanaaɗe kudetaa e ndeeɗoo hitaande. 

   

  Leyɗe kulanaaɗe Kuudetaa e hitaande 2013 ndee. Hedde 23 saawiyee hitaande ngon-ɗen ndee, won wiɗto bayyinaa hollitoowo kartal leyɗe kulanaaɗe kudetaa e ndeeɗoo hitaande. 

  Ko leyɗe capanɗe tati (30), tawi heen 22 ko e leyɗe Afrik. Muritani jeyaa ko leyɗe 5 goobiraaɗe ko wojji, woni ɓurɗe hulaneede kuudetaa. Ɗeen leyɗe joy ko Muritani e Mali e Sudaan e Gammbi e Madagaskaar. Leyɗe gonɗe e diiwaan Saahal ɗee kala ina njeyaa e kulanaaɗe oon jamfa, haa heddii Senegaal.

  • Heblo jaaynooɓe e huufooɓe

  Ñalnde alet 24/02/2013, HAPA e goomu kalfinaangu peccugol ballal laamu rokkata jaayɗe, udditii heblo 124 jaaynoowo e jiiloowo, to Duɗal Ngendiwal Njuɓɓudi laamu, e jaayndiyaagal e malal ñaawoore (ENAJM). Heblo ngoo toɗɗii ko jaayɗe keɓtinanooɗe ina kuuɓni sarɗi kaandugol e ballal. Heblo ngoo ko lebbi tati, sibu ngo joofata ko 16 mee 2013. Fooyre Ɓamtaare neldi toon ko Aamadu Umar Jah (heblo jiilgol) e Njaay Saydu Aamadu (heblo jaandeyaagal). E hitaande 2011, terɗe ɗiɗi goɗɗe keblanooma ko faati e Engele: Baal Mammadu e Maamuudu Haaruuna Joop. 
   

  Roɓindo : BAB

  YOWRE 1

  Comments are closed.