Udditgol duɗal keblorgal jannginooɓe FƁPM

0
1966
DKJ.jpg

Caggal nde Yiilirde ngenndi teskii sokla fedde to bannge jannginooɓe, nde felliti udditde Duɗal Keblorgal Jannginooɓe (DKJ) ɗo joɗnde fedde ndee ɗoo. Kawgel yuɓɓinaa e lewru ut 2013, fotde 15 e nder 27 ɓenni heen. Ko ɓeen ngoni fuɗɗiiɓe janngude ñalnde altine 13 saawiyee 2014. 

Caggal nde Yiilirde ngenndi teskii sokla fedde to bannge jannginooɓe, nde felliti udditde Duɗal Keblorgal Jannginooɓe (DKJ) ɗo joɗnde fedde ndee ɗoo. Kawgel yuɓɓinaa e lewru ut 2013, fotde 15 e nder 27 ɓenni heen. Ko ɓeen ngoni fuɗɗiiɓe janngude ñalnde altine 13 saawiyee 2014. 

Duɗal ngal ina jannga ñalɗi ɗiɗi e nder yontere kala, hono altine e alarba kikiiɗe. Fannuuji janngeteeɗi heen ko ɗiiɗoo : Celluka (Dame innde e dame gollal) ; laabi jannginirɗi hiisa ; laabi jannginirɗi taro ; laabi jannginirɗi binndol ; laabi jannginirɗi ŋarɗugol binndi, e fittiyankaagal mawɗo. So Alla jaɓii ndeeɗoo rogere adannde joofnata jaŋde ko e maayirɗe nduuɗoo lewru mars 2014. Doge goɗɗe ina nganniyaa udditeede caggal ɗuum.

Almudɓe maggal ko ɓeeɗoo

 • Aamadu Tijjaani Siidi Wele
 • Mammadu Njobbo Jah
 • Hammadu Sammba Njaay
 • Jibiriilu Mammadu Bah
 • Abdullaay Sih
 • Aamadu Dulo Soh
 • Mammadu Alasan Ndonngo
 • Aamadu Ibiraahiima Sammba
 • Sammba Aamadu Gise
 • Accee Abuu Bakri Jibiriilu
 • Aamadu Alasan Soh
 • Alasan Demmba Sih
 • Abuu Alasan Mbooc
 • Karjatu Ibaa Joop
 • Habii Kebe