Mo kesi mum kaɗi kiiɗɗi mum haaleede

0
2480

 

 

Waɗde ko ina haalee, ɗuum, persidaa Gammbi, hono Yayaa Jaame, ina waawi ɗum ! Hol ko o waɗi kadi ? Woɗnde ! O jaggii Senegaalnaaɓe ɗiɗo, o soki ɗum en, sabu njuulaani taaske ñalnde aset 4 no o wasiyirinoo nii, njuuli ko alet 5 oktoobar 2014. Ɓeen ne ina gasa tawa njiɗnoo juuldude ko e banndiraaɓe mum en, sibu Senegaal juuli ko ñalnde alet ndee.

 

 

Waɗde ko ina haalee, ɗuum, persidaa Gammbi, hono Yayaa Jaame, ina waawi ɗum ! Hol ko o waɗi kadi ? Woɗnde ! O jaggii Senegaalnaaɓe ɗiɗo, o soki ɗum en, sabu njuulaani taaske ñalnde aset 4 no o wasiyirinoo nii, njuuli ko alet 5 oktoobar 2014. Ɓeen ne ina gasa tawa njiɗnoo juuldude ko e banndiraaɓe mum en, sibu Senegaal juuli ko ñalnde alet ndee.

Ina gasa wooda wiyɓe wonde ɓeen potnoo tan ko ɗooftaade jamirooje leydi ngoni ndii, kono sokrude ɗum en ɗuum, ɗuum kay haaɗii lamɗam. Yaayaa Jaame noon, waɗata tan ko ko anndi ina waawi haaleede.

————————

Kaawis

Ko njiyaton ɗoo koo dey ko hunuko neɗɗo ɓuutiri nii. Joom mum oo suka debbo jahroowo e duuɓi 17, jeyaaɗo Konngo. Omo wondunoo e ɓuutdi hee gila omo yahra e duuɓi 10. No ɓuutdi ndii foti nii fof, haɗaano, omo ñaamatnoo (maa wood wiyɓe hol no o waɗatnoo ?), omo yaratnoo, omo haalatnoo ! Kono Alla e wonde moƴƴo, won doktoreeɓe tuubakooɓe oppiri mo, taƴi ñawu nguu fof, cafri mo haa o selli. Ɗuum ne kadi ko e dokke Alla goɗɗe, ɗe Joomiraaɗo joom baawɗe oo rokki tagoore mum.