Suwoyraat : Ɓaaral almudɓe Pulaar

0
1133

En njettii geno kaaɗtudi, nde o newnanii en haa mbaaw-ɗen huuɓnude aadi hakkunde men e fedde DEKAM (Dental- Kawral- Musiɗal) kam e terɗe jaayndiyankooje habrirde “ayaawo fm” to Suwoyraat. Tuma nde duɗal ngal udditta, en tintiniino banndiraaɓe. Ina yooɗi kadi so ngal ɓaara, ngenndiyankooɓe ɓee tina. Caggal nde ngal heɓi ko geno fodannoo ngal e ganndal, e horo ngo almudɓe ɓee mbaɗaa, Fedde Ɓamtaare Pulaar, Catal Suwoyraat

En njettii geno kaaɗtudi, nde o newnanii en haa mbaaw-ɗen huuɓnude aadi hakkunde men e fedde DEKAM (Dental- Kawral- Musiɗal) kam e terɗe jaayndiyankooje habrirde “ayaawo fm” to Suwoyraat. Tuma nde duɗal ngal udditta, en tintiniino banndiraaɓe. Ina yooɗi kadi so ngal ɓaara, ngenndiyankooɓe ɓee tina. Caggal nde ngal heɓi ko geno fodannoo ngal e ganndal, e horo ngo almudɓe ɓee mbaɗaa, Fedde Ɓamtaare Pulaar, Catal Suwoyraat

ina seedtoo, ɓee almuɓɓe njawtirii no haaniri kawgel ngel. Ko ɗuum saabii ɓe nduwanaama ñalnde 27 mee 2015, e dow tawterogol halfinaaɓe rewindo duɗal ngal. Ɓeen ngoni : Umar Muusaa Sih (hoyreejo catal), Mammadu Jibriil Jah, Haamiidu Mammadu Bah (halfinaaɓe jaŋde catal ngal), Abdullay Bah (hoyreejo fedde DEKAM) kam e Abdrahmaani Jallo (koolaaɗo kuuɓal fedde DEKAM). Doggol almuɓɓe yawtuɓe e kawgel ngel ko nii lelorii :

Aamadu Joob, Abdul Soh, Aamadu Tijjaani Mbooj, Abdul Saada Sal, Abdullay Jallo.  En toriima ɓe jokkugol golle e yiylaade ganndal. Fedde Ɓamtaare Pulaar, catal Suwoyraat ina rutta teddungal e kala banndiraaɗo gaddunoɗo heen ballal mum.

Haamiidu Mammadu Bah kalfinaaɗo jaŋde F.Ɓ.P.M. catal Suwoyraat