Abdarahmaan Sisoko hooniima to Pari

0
1540
4580859_6_0c3e_abderrahmane-sissako-et-ses-sept-cesars_c5188cb1280ebcf4ceaf86826d684847.jpg

… Ɗum kam hankadi jaraa haala. Timbuktu heɓi ko ɗee njeenaaje : meilleur film (filmo ɓurɗo moƴƴude), meilleur réalisateur (ɓurɗo waawde sinemaa), meilleur scénario (senaariyoo ɓurngo moƴƴude), meilleur montage (montaas ɓurɗo moƴƴude), meilleure musique (gaaci ɓurɗi welde), meilleure photo (foto ɓurngo yooɗde) e meilleur son (dille ɓurɗe laaɓtude).

… Ɗum kam hankadi jaraa haala. Timbuktu heɓi ko ɗee njeenaaje : meilleur film (filmo ɓurɗo moƴƴude), meilleur réalisateur (ɓurɗo waawde sinemaa), meilleur scénario (senaariyoo ɓurngo moƴƴude), meilleur montage (montaas ɓurɗo moƴƴude), meilleure musique (gaaci ɓurɗi welde), meilleure photo (foto ɓurngo yooɗde) e meilleur son (dille ɓurɗe laaɓtude).

Filmo Timbuktu oo jangtotoo ko dartagol malinaaɓe ownooɓe heɓtunooɓe rewo Mali e hitaande 2012. Ina wayi no faandaare makko ko seyfitde ownooɓe jaahidiin en. Fotde miliyoŋ neɗɗo yeeɓii filmo oo to Farayse ; huunde nde filmo afriknaajo meeɗaa dañde. Filmo oo maa yah ƴamoyde njeenaaje goɗɗe to Fespaco (Koolol sinemaa Wagadugu) to Burkina. O yahiino ƴamoyde njeenaaje ɓurɗe ɗoon toowde e lollude kadi, so Oscar sinemaa to Los Angeles to Amerik, kono alaa ko o dañi toon (ñalnde 23/02/2015).

Eɗen mbiya Abdarahmaan Sisako yo jogoro jam ! Njeenaari ndi o heɓi ndii ko enen kala ndenndi ɗum e makko, sibu so wiyaama Muritaninaajo hooniima e moƴƴere, muritaninaajo kala, afriknaajo kala boom, ina foti weltaade heen. Hoonaade noon, wonaa bulet e Muritaninaaɓe : waɗiino sahaa, hade leydi ndii naatde e ustaare woni hannde ndee, sanɗaaji Muritani ina keewnoo hoonaade to bannge jaŋde. Ndeke eɗen mbaawi jokkude ɗaminaade moƴƴere !

Abderrahmane Sissako jibinaa ko ñalnde 13 oktoobar 1961 to Kiifa (Muritani). Ɓooytaani jinnaaɓe makko uuji faade Mali. Ko toon o janngi. O artii seeɗa e Muritani e hitaande 1980, caggal ɗuum o fayi to Mosku – (Riisi, hono Dental Sowiyet e oon sahaa) janngoyde ko faati e sinemaa. Toon o woni haa 1989, o faati Farayse. Gila ndeen o seeraani e waɗde filmuuji e dañde njeenaaje, hay so tawii ko jooni o dañi heen wune tigi rigi. Ɗum noon, to bannge lolleende afiriknaaɓe haralleeɓe sinemaa e winndere ndee, o tawtii Usmaan Semmbeen e Sileymaani Siisee e Idiriisa Wedarago e Jibriil Joop Mambeti.

 César (Sesaar) sinemaa ko njeenaaje sinemaa cosaaɗe e hitaande 1976, dokketeeɗe hitaande kala to Pari (Farayse). Ɗe ñemmbi ko njeenaaje biyeteeɗe Oskaar ɗee. Aɗe njogii puneeje majje : Les Molières (wonande mogo) walla les Sept d’or wonande tele (nattii rokkeede).

Oscar (Oskaar) sinemaa (Academy Awards) ko njeenaaje sinemaa dokketeeɗe hitaande kala to Los Angeles (Amerik) gila 1929. Kañje ngoni njeenaaje sinemaa walla njeenaaje jaayɗe ɓurɗe ɓooyde e lollude e horsineede. Aɗe njogii puneeje to bannge gaaci (Grammy Awards), to bannge tele (Emmy Awards) e mogo (Tony Awards).

Bookara Aamadu Bah