Takkugol galaŋuuji

0
1419
Decorations.jpg

 Hono no o heewnoo waɗde hitaande kala, mawɗo leydi oo, ñaantii heewɓe e feeto hikka ngoo. Kono, « nana wonta aada, ñaantetee tan ko sehilaaɓe e banndiraaɓe ». 

 Hono no o heewnoo waɗde hitaande kala, mawɗo leydi oo, ñaantii heewɓe e feeto hikka ngoo. Kono, « nana wonta aada, ñaantetee tan ko sehilaaɓe e banndiraaɓe ». 

Yanti heen, galaŋuuji takketeeɗi ɗii, alaa boom ko nafata joomum en, so wonaa ma a taw, hollitde wonde laamu ina tini ɗum en. Ɗum firtaani wonde joomum won golle maantinɗe gollanii leydi ndii, firti tan ko yo joomum faam ko sehil.

Hikka kadi wayi tan ko no wayatnoo : idii takkaneede galaŋuuji ko sehilaaɓe wiyeteeɓe senerooji pollodiiɗi laamu ut 2008 : Muhammed wul Haadi, Felikse Negri, Wul Muhammed Sanaagi. Oon kuudetaa taƴɗo goddi men e laamu demokaraasi ngonannoongu leydi men fartaŋŋe hormeede e nder winndere ndee, ruttini en e niɓɓe kuudetaaji ɗi alaa fof ɗo payni leydi men so wonaa ruttinde ɗum caggal e boomaare.

Hol fof ɗo yiyaa e winndere hee, fotnooɓe ñaawreede e faweede kuuge bonannde ngenndi, kaɗi ɗum tabitinde demokaraasi, ina ñaantee ?

28 noowammbar 2015 to Nuwaadibu, Asiis ina wondi e ɓiyum