Gartirgol punndi Mbaañ : Gollal caɗtungal

0
1486
Gartirgol punndi Mbaañ
Gartirgol punndi Mbaañ

He Fooyre Ɓamtaare tonngoode 217, en njiyii laanel Perseverance ƴettii to Mbaañ kaaƴe e punndi, kono heddii ko artirde ɗum he dow leydi men ɗoo, mbele annduɓe mbaawa ƴeewtindaaɗe ɗe, haa anndee ko ɗe coomi. Annduɓe ɓee ine keppi heɓde seedeeji ƴettaaɗi toon ɗii haa mbaawa yuurnaade ɗum en… Sibu, hay sinno Perseverance ine jogii laboratuwaar tokooso gaddanoowo ɗum waɗde silooji garwaniiji, deegowel ngel waɗii heen ko waawnoo fof. Jooni ko wiɗtooɓe NASA poti ƴettitde golle ɗee, ngam sunnaade baŋ-yoo-baŋ punndi kaaƴe ƴettaandi toon ndii. Kono  ko maa ndiin punndi heɓee tawo. Ɗuum noon wonaa kadi huunde newiinde. Ko ɗuum wonoyta faandaare lappol goɗngol, biyeteengol Mars Sample Return (Gartirgol santiyoŋaaji Mbaañ).

Jooni maa laana ngoɗka, hono SRL (Sample Retrieval Lander = juurotoonel ƴettirgel seedeeji), neldee to Mbaañ, joɗɗina toon deegowel potngel heɓde seedeeji ɗi Perseverance ƴettunoo ɗii, wondude e fiiseeyel (fiisee tokooso, hono Mars Ascent Vehicule) potɗo diwde, nawa seedeeji ɗii he jirlol Mbaañ. Ko ɗoon laana ngoɗka (kaaɗoo laana ko Orop feewnata ɗum) ine wiyee ERO (Earth Return Orbiter : njirleewa ngartirka he Leydi), ka juurotaako he Mbaañ, kono njirlotooka ɗum. Kaan so werlaama, arii haa ɓattiima Mbaañ, wona e yirlaade ɗum, tawa fiisee kaalno-ɗen dow oo arii, ɗi potta (hedde hitaande 2028), fiisee oo waañnjitoo ko roondinoo koo nder kaan njirleewa (ERO), kaan faata Leydi, artira seedeeji ƴettaaɗi dow Mbaañ ɗii hedde 2031 (ɗoo e duuɓi 8 haa 9).

Gartirgol punndi Mbaañ
Gartirgol punndi Mbaañ

Mars Ascent Vehicule, hono laana ndiwroowa Mbaañ  : ko kaa wonata laana ɗimma ndiwka he dow mbaañ caggal Ingenuity (adan mbaawno-ɗen tan ko juuraade he Mbaañ, en meeɗaano diwnude toon huunde). Aka jolni fiisee tokooso kaal-ɗen dow oo.

Ɗumɗoo fof noon ko huunde saɗtunde no feewi. Heen daawal kala ine ɗaɓɓi gannde keewɗe, ceeɓɗe moolanaaɗe. Warñeende heewnde nana yeeso aasiñooruuji NASA sibu alaa tawo fiisee meeɗi diwde ko wonaa e dow Ngaawe (Leydi).

Natal ñeeñal laakon weeyo (feere 2021) njeyakon e lappol Mars Sample Return : bannge nano deegowel Perseverance ƴettowel seedeeji (santiyoŋaaji) he Mbaañ gila 2021. Bannge ñaamo SRL ine juuroo dow Mbaañ ine rimndi deegowel potngel heɓoyde seedeeji ƴettanooɗi ɗii (hakkunde) kam e fiiseeyel potngel artirde seedeeji ɗii dow, to laawol jirlol Mbaañ. To dow ko laana njirleewa (njirla) ERO potka heɓtude konteneer mooftirɗo seedeeji ɗii, artira ɗum leydi.

KELMEENDI

Ndeegoowa :     Rover
Deegowel :         petit rover
Njirleewa :          orbiteur
Earth Return Orbiter :    njirleewa ngartirka he Leydi
Seede : échantillon

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.