Jaɓɓorgo Pese Annduɓe

Pesol: annduɓe

Ngonka weeyo (kilimaa) ɓeydiima faaynude

Ngonka weeyo (kilimaa) ɓeydiima faaynude 700 ganndo faraysenaajo eeriima ardiiɓe politik yo « ummo e haala ɓolo, njaaɓana golle ngam yaaɓande renndo ɗo karbon alaa. » Sibu...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0