Jaɓɓorgo Pese Burkinaa

Pesol: Burkinaa

Loppito laamu to Burkina-faso : Hooreejo  ɗekkii maa ɗekkinaama ?

Ko adii nde M.R.C. Kaboore siifata ngal ɓatakal, tawi koninkooɓe njaltinii nder tele Burkina bayyinaango holliroowo ɓe loppitii laamu he juuɗe Rock...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE