Jaɓɓorgo Pese Dahgol

Pesol: dahgol

Njulaagu (teret) ɓaleeɓe : lappi tati mawɗi njulaagu ɓaleeɓe

Njulaagu ɓaleeɓe (traites négrières) ko njeeygu miliyoŋaaji miliyoŋaaji ɓaleeɓe jeyanooɓe e Afrik hirnaange e Afrik hakkundeejo e Afrik fuɗnaange waɗtanooɓe jiyaaɓe, njulaagu nduumiingu fotde...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

Natal Daari annabaabe

Maayde Ɗaaluuta

Pecce, becce e kecce

daartol annabi nuuhu 2

ƁURƊI YIYEEDE

Ɗemɗe

0
Ganndal

Paawngal dennge

0
Ganndal

Koode-laaci

0