Jaɓɓorgo Pese Dinosoor

Pesol: dinosoor

Kalkagol dinosooruuji

Hol ko woni dinosoor ? He nder ganndal siyaas, ine wiyee wonde duuɓi leydi men ndii ko miliyaaruuji 4 hitaande....

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE