Jaɓɓorgo Pese Eli wul Muhammed Faal

Pesol: Eli wul Muhammed Faal

“Eli yahii, yahdii e darapoo mum”

Ely wul Muhammed Faal sankiima ñalnde aljumaa 5 mee 2017 saraaji Suwoyraat, to o yahnoo ƴeewtoyaade jawdi makko. Ine wiyee ko taƴam ɓeram wari...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE