Jaɓɓorgo Pese Haaliyankaagal

Pesol: haaliyankaagal

Fedde yimiyankaagal e haaliyankaagal ganni

« Jamma jamma, ɗaccaa ceeɗu ». Taw-mi ngol konngol ko e yimre Aamadu Sammba Demmbele, lollirɗo DAS. Won ko heewi ko waawi soomaade e...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE