Jaɓɓorgo Pese Hoowoyre

Pesol: hoowoyre

Koowooje ine keewi nafoore e nguurndam kulle keddiiɗe ɗee

Teskaama koowooje baaɗe no dugun-dugure, ñaaku, ndefton-alla ine ustoo he taariindi men no feewi. Ganndo guurɗiwal biritannaajo gooto, biyeteeɗo Dave Goulson dallinii...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE