Jaɓɓorgo Pese IA

Pesol: IA

“IA” ine soomani aadee  tanaaji mawɗi

“IA”, Intelligeance Artificielle, hono Ƴowre  Tafaande (ƳT), eɗen mbaawi wiyde ko masiŋ ƴoƴɗo tan. IA, hono Ƴoƴre Tafaande (ƳT)...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE