Jaɓɓorgo Pese Karallaagal kesal

Pesol: Karallaagal kesal

2021 : “Jolooji” karallaagal ɓooyooji

He lebbi 18 jawtuɗi ɗii, geɗe keewɗe, ɗe njaakoranooka, njolii to bannge karallaagal. Won heen ngardi ko e soklaaji Covid-19, ko heen...

Kaɓirɗe kumpital kese : Reentaade ko saaktata

Aduna hannde oo, karallaagal to bannge kumpital ƴellitiima no feewi, haa teeŋti noon rewrude e telefonaaji ɗii. Ɗum weeɓtinii nguurndam, ñonngii jolɗe, fotndii...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE