Jaɓɓorgo Pese Medun Loh

Pesol: Medun Loh

Meduun Loh, « Oo koɗo kaawniiɗo »

Wonde afo miñiraaɓe heewɓe (maa shaa’Allah) weeɓanaano mi. Mi juutdii he guuma-gaamaalde won mawniraaɗo ŋaakiraa mi. Haa ndee dabbunde 1966, nde miin...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE