Jaɓɓorgo Pese Naange

Pesol: Naange

Ko woni limlebbi ?

Limlebbi ko njuɓɓudi peccugol sahaa tuugiindi e dille tagopeeje, ko wayi no Naange walla Lewru. Ɗum noon limlebbi feccat...

Ganndal weeyo : ko Naange happanaa

Ɓeeynirka “Parker Solar” diwii : Ñalnde alet 12 ut 2018, NASA werliima laana ɓeeynirka naange (mbittoowa) mbiyeteeka Parker potka etaade taccude weeyo naange. Ngol woni...

Hol njaaweendi Leydi (Ngaawa) men ndii nder faru ?

So mi wiyii ma “aɗa ɓosa ñalnde kala miliyoŋaaji 3 km”, mbiyataa ko “wonaa goonga !”. Ko goonga tigi ! Ngal naamnal ina waawi jaakde en. Waɗi...

Jerondiral Naange e huunde e koode teskitinɗe e ndoogu

Naange ko hoodere ɓadiinde men no feewi, ko kayre yaynantoo men ɗaŋre men, nge woni ko hedde hojomaaji 8 lewndu (so nge ñifii nde...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE