Jaɓɓorgo Pese Sooninkooɓe

Pesol: sooninkooɓe

Koolol winnderewol 7ɓol sooninkooɓe

Koolol winnderewol sooninkooɓe jeeɗaɓol, hono FISO, udditii to estaad olempik Nuwaasoot ñalnde alarba 22 feebariyee 2023, e tawtoreede Hooreejo leydi ndii, kam...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE