Jaɓɓorgo Pese Wolde

Pesol: wolde

Armeni e Ajerbayijaa : hare ɓooynde

He ɗum haalee he jaayɗe, kono yimɓe keewaani waɗtude heen hakkillaaji mum en. Ɗuum, ko wolde hakkunde leyɗe ɗiɗi, Armeni e Azerbayijaan,...

Hol ko kewata so wolde nikleyeer waɗii ?

Neɗɗo kam seerataa he waɗde taawilaaji, haa teeŋti nde won ɗeen maale ñikli ngaanndi mum. Addi ngal naamnal ko ko addi wolde...

Riisi-Ikren walla Riisi-OTAN ?

Wolde mawnde ummiima hakkunde Riisi, bannge, e leyɗe Hirnaange (Orop e Dental Dowlaaji Amerik), bannge goɗɗo oo. Njaafo-ɗee, ko hakkunde leydi ine wiyee...

Holi ko kewi to Ecopia mo Hayle Selaase ?

Hare mawnde leñƴiire inan laya nder Ecopia, hakkunde laamu Ecopia e diiwaan mum inniraaɗo Tigere. Ciftinen njuɓɓudi laamu Ecopia ko dental dowlaaji,...

Palestiin – Israayiil : Ɗiggataa, yuppetaake!

Ko nuɗɗininoo ɗii duuɓi kala filñitiima, ɗum woni fitina hakkunde Israayiil e Palestiin toon to fuɗɗaange hakkundeejo e nder aduna oo. Fitina...

Siin-Amerik : Ko firti wolnde njulaagu  ?

Hare mawnde ina hannde hakkunde Amerik e Siin leyɗe ɓurɗe doolnude to bannge faggudu e winndere ndee. Amerik ina yooɓtorii Siin waasde...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE