Jaɓɓorgo Pese Yardu

Pesol: yardu

Heege jookii heyɗuɓe paayaani

Mbele ko mbaawka walla ko koongu saabii kaan ngonka ? Hakkunde ngoowka e ngonka mbele hakkilantaagal fotaani ɗoon wonde ? 2019...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE