Kabaaru belɗo wonande ɗemɗe men

0
2116

 

Maande Inikod – Unicode – (maandingol winndereyankeewol) nana ɓurtoo denndaangal maaɗe kuutorteeɗe  ɗee kala so ndenndii, huutoreede e internet. Ɗum  ɗoon noon yo won to bannge peerorɗe, yo won to bannge kuutorɗe bayɗe no Word walla excel ekn… So o ɗon teskii hade alkule Unicode arde, winndude Pulaar e Internet ina hittunoo. Kono gila  ɗe mbaɗti huutoreede, eɗen njejjita nii caɗeele ina ngoodnoo.

Hono no paamraten, kelle internet ina mbaawi huutoraade maaɗe keewɗe, kono yoga e majje ko  ɗemɗe seeɗa tan mbawi feeñninde, tawi noon Unicode ina waawi hollitde (nawde) ujunnaaje ujunnaaje  ɗemngal, tuggi arab, ƴaaŋan maa sinuwaa.

Nii woni caɗeele  ɗemɗe men cafroraa heen. Google kañum, tonngata  denndaangal geɗe mum ko e Unicode. Hay so o hawrii e maaɗe goɗɗe, o waylat  ɗum o waɗta e Unicode. E nder Unicode akulal kala jogii ko maandorde wootere nde heerorii, e nder ndaɗɗudi (windows, Mac OS, Linuƴ ekn ..) baawndi wonde kala walla e topirde waawnde wonde kala.

Ko faamde  ɗum addani yoga e feewnooɓe kuutorɗe internet (peerorɗe walla logisielaaji goɗɗi) huutoraade Unicode mbele  ɗemɗe winndere ndee kala (alkule kuutorteeɗe e winndere ndee kala) ina mbaawa feeñde heen.  Ko  ɗum addani haralleeɓe Internet e gollotooɓe e ƴellitgol  ɗem ɗe men jaggirde oo kabaaru, no kabaaru belɗo, belɗo, no feewi.

O ɗon mbaawi yahde  ɗo ngam ɓeydaade ƴellitaade heen.

http://hapax.qc.ca/Unicode-quasi-majoritaire.html