Kiriku waɗtii haalde Pulaar (ko ɓooyi)

9
3552

« Kirikou et la sorcière » ko filma mo Tuubaako biyeteeɗo Michel OCELOT waɗnoo, tawi ko e ɗemngal Farayse yimɓe ɓee kaalata. Oon filma noon ko dowluɗo, ko filma keptinaaɗo, mo nganndu-ɗaa dañiino manoore mawnde e festiwaal mo Annecy 1999. Haala Filma oo noon waylaama waɗtaama e Pulaar. Ko ɓiɗɗo leydi Muritani biyeeɗo Aamadu Muusaa NGAYDE, waɗti ɗum e ɗemngal Pulaar. 

« Kirikou et la sorcière » ko filma mo Tuubaako biyeteeɗo Michel OCELOT waɗnoo, tawi ko e ɗemngal Farayse yimɓe ɓee kaalata. Oon filma noon ko dowluɗo, ko filma keptinaaɗo, mo nganndu-ɗaa dañiino manoore mawnde e festiwaal mo Annecy 1999. Haala Filma oo noon waylaama waɗtaama e Pulaar. Ko ɓiɗɗo leydi Muritani biyeeɗo Aamadu Muusaa NGAYDE, waɗti ɗum e ɗemngal Pulaar. 

Aamadu Muusaa NGAYDE noon ko Karallo to batte ndema haa teeŋti e mahngo gese ndema. Filma oo noon, kañum fof e feewneede ɗoo e leydi hee, tawi ko ɗo galle makko ɗoo, e kuutoragol daaɗe yimɓe galle makko e kaɓɓirɗe makko, e  ñeeñal makko, waɗii faayiida, haa so a yeeɓii ɗuum cikkataa ko e nder galleeji mawɗi baɗooji sinemaa ɗuum waɗaa. O heɓii yamiroore, fedde 

wiyateende «Les Armateurs» wonde Farayse, jeynde alhaali filma oo, nde o sarata ɗum e nder leyɗeele Muritani e Senegaal.   Musiɗɗo men oo, meeɗi waɗde filmuuji goɗɗi paytuɗi e diine walla pinal men. Omo ɗaminii firde filma oo e ɗemɗe ngenndiije keɗdiiɗe ɗee. Filma kiriku oo ina ɗaminaa yaltude e maayirɗe hitaande 2011, walla darorɗe hitaande fayde ndee.

Fooyre Ɓamtaare tŋ 92, noowammbar 2011

Aamadu Muusaa Ngayde
TEL:00 222 641 23 45 / 00 222 730 39 87

9 JOWE

 1. Weltaare
  Ɗum ko golle ŋarɗuɗe nafooje Afrik fof, wonaa Pulaar tan, kono mbela filmu oo yaltih? hono mbo heɓortoo? tinnee ballee en heen Alla yoɓa on, yimɓe fof na ɗomɗaa wano ɗee golle, ina woodi kadi eɓɓoore nde musidɓe Ibrahiima SAAR e wallidiiɓe mum mbaɗata, wano “Jeliyaa Tokosel” ɗum fof si yaltii wonata ko duñannde mawnde nawoore fulfulde yeeso.
  Yo Geno ɓeydu on baawal e barke.
  Abdou BA, Keer, Ejipte

  • Noddude mo

   Jam waali Abdu Bah

   Aɗa waawi noddude musiiɗɗo Aamadu Ngayde, tonngooɗe makko noddirɗe nana les winndannde ndee.

   Jaaraama

  • Ceerno  Abuu BAH,
   Filma o

   Ceerno  Abuu BAH,

   Filma o yaltii gila ñalnde 14 abriilu 2012. Ko mawɗum o sariima, kadi balndiraɓe yeeɓnooɓe kala mbeltiima heen. Aɗa waawi nuddede e tde 00 222 46 41 23 45 walla 00 222 37 30 39 87 ngam ƴeewa no keɓirtaa heen, walla neldaa ɓataake e ndeeɗoo ñiiɓirde: angaide@yahoo.fr.

   Yo jam rewe.

   A. M. NGAYDE.

    

 2. laabndal

  Mbele Kiriku badtaado e pulaar oo yaltii? So eey holto o hebotoo? E no foti o hebertoo?

  On njaaraama e golle.

  Jss

 3. e kiirku

  mi weltanima on kaddi mbeltore e goldo lefol kiriku gol mbattudon e demgal pulaar.mi la6ama kala belsidido demgalmu welsidima hore lawol mum tagimi noon wide mbede daratno lefol gol e dem gal farayse ko seda 6amatnomi han e dem gal pulaar haysager yo allah yo6on njo6di moyyiri hono no njo6di aljanna

   

 4. weltaare e golle Aamadu Muusaa Ngaydo

  Banndiraaɗo tedduɗo min mbeltiima e golle ɗe mbaɗan ɗaa leñol ngol ɗe, sabu so sukaaɓe men njeeɓii mikee Kirikuu e Ɗemngal mum Pulaar; ɗuum ine semmbina e waawde yiɗde ngal no haanirta ni. Yo Alla yoɓe hakke ko ndarani ɗaa leñol ngol ko haa o wes maa.

  Ibraahiima lih ganndiranooɗo to Nuwaaksoot Ceerno Lih

  Miin e joom suudu am Ummukala Muusaa  Sal to Baambey Senegaal

  mi noddiino ma telefon.

  • Musiɗɗo Ceerno LIH,
   Mi

   Musiɗɗo Ceerno LIH,

   Mi salminii ma, aan e galle ma. Miɗo naamndoo so tawi dañiino e filma kiriku o? So tawii a suwaa dañnde heen tawo, noddaa-mi e ɗeeɗoo Tɗe: 00 222 37 30 39 87 / 00 222 46 41 23 45; walla mbinndaa-mi e ndee ɗo ñiiɓirde : angaide@yahoo.fr.

   Yo jam rewe. 

 5. Ko adii fof mbido yidi

  Ko adii fof mbido yidi hollude weltaare am e oodoo galle, ko fayti e Diine Miijo ngo Banndirado oo fuddii haalde ngoo ina heewi faayiida, Pecce Laabel de o fuddii dee ina moyyi labbinee no feewi, miin mbido jogii heen humpito So allah jabii maa mi wallit heen yeeso

  • Eɗen padi

   Jam hiiri Ceerno Bookara Jeey

   Eɗen padi e ballal ma ko faati e diine (haa arti e laaɓal), tee eɗen ndeerɗi heen sanne.

Comments are closed.