Hay gommbal ɓe palaani heen !

2
3059

“Hay gommbal ɓe palaani heen !” Ko tiitoonde winndannde jogornde yaltude e Fooyre Ɓamtaare tŋ 103 (maayirɗe settaambar 2012), yowitiinde e dartingol golle Sahel TV, gooto e teleeji keɓnooɗi yamiroore ɗii. Ɗum dey woni « taaɓaaki fukkii ». Tele oo ko fuɗɗii golle koo ɓooyaani. Kono gila o fuɗɗii, yimɓe fof ina kawri ko kanko fof ɓuri hollitde mbaadi Muritani tigi-rigi, sibu leƴƴi leydi ndii fof, e ɗemɗe mum en, ina ndañi heen geɗal ngal meeɗaa dañde e tele ngenndi oo, walla e teleeji goɗɗi, ko nanndi e Chingiti TV,

“Hay gommbal ɓe palaani heen !” Ko tiitoonde winndannde jogornde yaltude e Fooyre Ɓamtaare tŋ 103 (maayirɗe settaambar 2012), yowitiinde e dartingol golle Sahel TV, gooto e teleeji keɓnooɗi yamiroore ɗii. Ɗum dey woni « taaɓaaki fukkii ». Tele oo ko fuɗɗii golle koo ɓooyaani. Kono gila o fuɗɗii, yimɓe fof ina kawri ko kanko fof ɓuri hollitde mbaadi Muritani tigi-rigi, sibu leƴƴi leydi ndii fof, e ɗemɗe mum en, ina ndañi heen geɗal ngal meeɗaa dañde e tele ngenndi oo, walla e teleeji goɗɗi, ko nanndi e Chingiti TV, ɗo nganndu-ɗaa ko pinal gootal tan hollitee heen. Ina wayi no, ko ɗuum addani mo caɗeele, sibu jom en kaalisaaji ɓee, mbiyi njiɗaa ɗuum. Won wiyɓe boom ɓe pawaani heen gommbal, ɓe mbiyi ko tele oo « ina heewi kowri en ». Nii woni ɓe calii yoɓde gollotooɓe ɓee, fotde lebbi tati.

Gardiiɗo tele oo, hono Bah wul Saalek, wiyi ɓe, so ɗuum welaani ɓe, kañum ko goppoowo ɗowngo tele oo. O hollitii kadi, gaa gaa yiɗde makko, wonde tele oo alaa ko waɗi so wonaa ɗooftaade ko HAPA yamiri koo, so rokkude ɗemngal Arab hedde 60%, ko heddii koo feccee hakkunde ɗemɗe ngenndiije keddiiɗe ɗee yantude e Farayse. O wiyi omo fotndi heen fof, « mi moyataa muk laawol ndew-mi ngol, so yiɗii ɓe ngitta mi ». Ɗum noon ma a taw pot-ɗen faamde heen tan, ko jom jawdi en ɓee, njiɗaa yiyde leƴƴi Muritani keddiiɗi ɗii e tele hee. Ɓeen ngoni Ehel Ghadda en, ɓeen ɓe luulndo heewi yooɓtoraade ɓallaade mawɗo leydi oo. Ko jooni kadi paam-ɗen ko haɗnoo won ɓeen ɗaɓɓunooɓe yamiroore rokkeede teleeji, heɓde ndeen yamiroore.

Ɗum noon, eɗen njaajnii heen e Fooyre Ɓamtaare tonngoode 103, ina juuti nii heen.

Lowre internet Sahel TV

Jiiloowo

2 JOWE

 1. ko dhum wooni ko njiidha ayaawo mbaadi leydi

  kala ko faati e bhalewaangu bhe njiidha yiide dhum sabu bhe mbiyaata ko bhaleebhe ngona moritaninaabhe ma ko seedha e nder leydi ndi so tawi dhum yiiye caggal leydi wiite kono fennabhe bangyobang bhe kalaata ko bhaleebhe ko seedha e nder leydi e den mbiyaa ko bhuuti holliiri

   

 2. yiyannde-am

  jam nialli e mon,

  ngam 6amtugol demngal pulaar kala ko 6e mbadi en ko enen mbela sabu wiyoo6e ko 6u66e fuutankoo6e tawi ko hez6e ma mbiyen 6e cikkuden ko hez6e ndaranaaki leniol ngol,daranaade leniol wonaatan nde sum6ngo yonti 6e ndogana fuuta 6e naata e galleeji fuutankoo6e ngam hollitde penaale de 6e tozti haa laati…

  anndude laamu won’daaka 6aleejo ma jeyaaka do alaa mo huppi o joodiido ruztii en hannde ko enen mbadi mo do !haala nattii en nafde heddi ko ko tijjaani aan wiynoo ko :jojjandi ma a heptat ko no wiyde ada fada haa ndokke da ma hiir haa 6ura hiirde no 6alee6e Murtani kiirdi ni hannde………

Comments are closed.