Moƴƴere yoɓretee ko bonannde

0
1552

Oon sahaa gooto mo peeje cakkittee ngam yaltinde leydi ndii kiris, laamu Asiis ina ɗaɓɓiri sosiyateeji tati jula mawɗo biyeteeɗo Buamatu (joom opitaal gite oo) nde njoɓata fotde miliyaaruuji 4 ugiyya. Ko ɓuri heewde e yimɓe mbiyi wonde « hay gooto meeɗaa yiyde ko wayi nii », tee ina cikkitii laamu nguu (walla Asiis e hoore mum) yiɗde bonnande Buamatu

Oon sahaa gooto mo peeje cakkittee ngam yaltinde leydi ndii kiris, laamu Asiis ina ɗaɓɓiri sosiyateeji tati jula mawɗo biyeteeɗo Buamatu (joom opitaal gite oo) nde njoɓata fotde miliyaaruuji 4 ugiyya. Ko ɓuri heewde e yimɓe mbiyi wonde « hay gooto meeɗaa yiyde ko wayi nii », tee ina cikkitii laamu nguu (walla Asiis e hoore mum) yiɗde bonnande Buamatu

Jooɗaniiɗo E nder ɗeen balɗe tan kadi Banke leydi ndii (BCM) yamiri denndaangal sositeeji laamu nde njaltinta kaalis njoɗɗinnoo to GBM, banke makko. BCM salii hay woppitde kaalis paanooɗo to opitaal gite too, fotde 400 miliyoŋ ugiyya. Rewi heen ko cukko hooreejo Dental BSA (pelle njulaagu Buamatu) biyeteeɗo Muhammed wul Debaag jaggaa, sokaa.  No geɗe joopiiɗe mo ɗee mbayi heewde nii, ko ɓuri heewde e leydi ndii (so wonaa yimɓe fof), miijo mum en ko « Asiis woni ko e haɓaade Buu Amatau ». Hol ko addi bone ? Hay gooto anndaa. Nganndu-ɗen tan, ko Asiis e Buamatu ina njiidi no feewi. Eɗen nganndi kadi, nde Asiis waɗi kuudetaa mum ndee, Buamatu wallii mo no feewi, sibu ko kañum udditani o dame laamu Farayse e Senegaal, ƴetti ngalu keewngu waɗi e woote ngam wallitde mo…  Heewɓe mbiyi « kaawaaka ko waɗi koo, sibu ko ɗum woni jikku makko, ko hono ndeen bonannde o yoɓi Maawiyya e Eli e Siidi ». Ɓe pawti heen « wonande Asiis, moƴƴere yoɓretee tan ko bonannde ! »