28 noowammbar, ñalawma yargo Inaal

0
1460

So tawii won mawninɓe ñalngu Muritani heɓi jeytaare mum, won suniiɓe ñalnde heen : oon ñalawma 28 noowammbar potnooɗo wonde ñalngu ngootaagu, sibu ko ñalnde heen Muritani woodi tigi, wontii ñalawma ciftinoowo taƴ-enɗamaagu e yoorɓerndaagu. Sibu ko jofnde oon 28 nowammbar 1990, 28 kooninkooɓe ɓaleeɓe konu Muritani, sagataaɓe wonnooɓe e naange hoore cagataagu mum en,

So tawii won mawninɓe ñalngu Muritani heɓi jeytaare mum, won suniiɓe ñalnde heen : oon ñalawma 28 noowammbar potnooɗo wonde ñalngu ngootaagu, sibu ko ñalnde heen Muritani woodi tigi, wontii ñalawma ciftinoowo taƴ-enɗamaagu e yoorɓerndaagu. Sibu ko jofnde oon 28 nowammbar 1990, 28 kooninkooɓe ɓaleeɓe konu Muritani, sagataaɓe wonnooɓe e naange hoore cagataagu mum en,

mbaɗaa yargo, sabu tan ko ɓaleeɓe. Waɗi ɓe ngoon yargo, wari ɓe ngoon warngo bonngo, ko koninkooɓe konu Muritani kadi.

 

Kamɓe ɓee waɗnooɓe ɗee golle bonɗe, karmanɗe juulɗo waɗde juulɗo hono mum, walla tan tagoore waɗde tagoore hono mum, aɓe njaha e haajuuji maɓɓe haa e oo ñalawma hannde, ɓe kulaani, ɓe paayaani. Ɓuri jeyde sabaabu baasgol jaggude ɓe, ñaawa ɓe, ko sariya mo suudu sarɗi Muritani ɓenninnoo e hitaande 1993, jaafotooɗo denndaangal warkoyeeɓe 1989-1991. Hay so tawii laamu Muritani fuɗɗinooma feltaade e hitaande 2007 (diskuur Siidi wul Sheex Abdallaahi), e hitaande 2008 (njuulu persidaa Muhammed wul Abdel Asiis to Kayhayɗi), ittataa wiɗto waɗaaka tawo haa anndee hol waɗnooɓe ndee bonannde, ngam ñaawde ɗum en, fawa e mum en kuuge potɗo faweede e barɗo hoore e teyaaɗe. Won ko waɗaa heen, so dokkitgol kaaliseeje e boowe leydi, kono yimɓe fof ina nganndi ɗuum ñawundaani kaan haala, tee deƴƴinaani, deƴƴintaa ɓesnguuji waranaaɓe ɓee kam e denndaangal muuyaaɓe goonga e nuunɗal, kam e pelle daraniiɗe jojjanɗe aadee.

BAB