“Jawɗeele ɗe laaɓaani e gajaaɗe kaalis“ : luulndo sosii “Goomu Wiɗto”

0
1339

Jokkorde Luulndo Demokaraasiiwo (COD) yuɓɓinii, kikiiɗe talaata 23 abriil 2013, yeewtere jaaynde ngam habrude cosgol Goomu parlamaan toppittoongu liñcitgol « gajaaɗe ngalu laamu nguu jiñii hannde ɗee ». Ardinaa goomu nguu ko Muhammed el Mustafaa wul Bederdiin, koolaaɗo Kuuɓal UFP, cukko makko ko Bah Aliu Ibraa tergal ADIL.

Terɗe goɗɗe ɗee ko Yaakuub wul Moyne (RFD), e Saalek wul Siidi Mahmuud mo Tawaasul, Kajjata Maalik Jallo (UFP), Mariyem mintu Bilaal (RFD), e Seynabu mintu Deddi.

Hooreejo goomu nguu, nde ƴetti konngol ngam udditde batu nguu, artii e denndaangal « gajaaɗe laamu Muhammed Abdel Asiis », haa teeŋti noon e wattindiinde ndee, ɗo ngu takkaa « laɓɓingol kaalis », ko jaayɗe inniri «ganagate» koo.

E wiyde Bederdiin, haa e hitaande 2008, ardiiɓe Muritani, so ina njiɗi alɗude, ndewratnoo ko e yimɓe woɗɓe, kono laamu hannde nguu, gardiiɗo ɗum oo « tampinaani hoore mum e merlannga en », waɗi noon, e wiyde makko haa hannde « ko o hoolaaki hay gooto ». Bederdiin wiyi ina haawaa « jaajgol bonannde ndee kam e deƴƴere juɓɓule horo ngenndiije e adunankooje. »

To bannge peeje, Bederdiin wiyi « Goomu nguu ina ɗaɓɓi ballal Muritaninaaɓe fof, kam e juɓɓule winndereeje fof, ngam laɓɓitinde ɗee gajaaɗe ngalu cuurtuɗe nguyka ngaluuji leydi ndii, mbonni faayiida mum ». « Golle ɗee ina caɗti, kono a min mbaɗi yaakaare e yiɗde Muritaninaaɓe anndude goonga wonande ɗee gajaaɗe kaalis».

Eɗen ciftina tan wonde, ko idii cosgol nguuɗoo Goomu wiɗto parlemaa, COD ɗaɓɓiriino laamu nguu nde laɓɓitinta ko faati e «jeewte » ɗe hooreejo leydi oo takkaa jeyeede e mum ɗee. Kono laamu nguu jaabaaki. Ko ɗum addani COD fellitde waɗde wiɗtooji mum. So golle ɗee njoofii, « maa goomu nguu bayyin njeñtudi ndii, humpita ɓesngu Muritani e winndere ndee kala. »

E nder ndeeɗoo yeewtere kadi, COD hollitii ina wondi e dokkeeruuji ɗi laamu nguu leeptata ɓee, « sabu tan cuusii ɗaɓɓude yo gollinooɓe ɗum en ɓee ndokku ɗum en hakkeeji mum en».