Muritaninaaɓe e Basaar al Asad

0
1656

E oon sahaa gooto mo laamu Basaar el Asad yooɓtoraa warhoore ɓesngu mum, ina ƴetta puudareeje ina posna yimɓe mum, huunde e Muritaninaaɓe kersataa darodaade e makko e fotodaade e makko. Ɓeen, lowre internet wiyeteende ‘’taquadoumy’’ wiyi (ñalnde 18 ut 2013) ko ɓeeɗoo : Mahfuud wul Asiis, Muhammed wul Tolba, Isselku wul Ahmed Umar, e Abdallaahi wul Siriif.

Ɗum noon ittinooɓe ɗoo ko hollude Basaar el Asad ko e mum ɓe ngondi. « Ɗum ɗoon noon ko maale bonɗe wonande Asaad », sibu eɗen ciftora, ko hono noon huunde e ardiiɓe politik leydi ndii (e gardagol depitee APP biyeteeɗo Kaliilu wul Teyib) njahrunoo Libi hollude Kaddaafi ko e mum ngondi. Ɓooytaani Kaddaafi jaggaa ina suuɗoo e tuwooji diƴƴe mbalit. Jooni ne ɓee njahii hollitde ballal mum en e baasiste en to Siri, yo anniyaaji maɓɓe ngartu e maɓɓe ! Amiin.