Mawɗo hilifaaɓe keso, guwarnama kiiɗɗo

0
1593
Saawo Huleymata

Pulaar.org – Muritani | Ñalnde alarba 20 ut 2014, Yahyaa wul Hademiin toɗɗaama hooreejo hilifaaɓe. Yahyaa wonaa keso e laamu Muritani, sibu o wonnoo ko kalifu njogitaari e daabaaji. Hade ɗum o ardinooma ko juuti ATTM e SAFA

Pulaar.org – Muritani | Ñalnde alarba 20 ut 2014, Yahyaa wul Hademiin toɗɗaama hooreejo hilifaaɓe. Yahyaa wonaa keso e laamu Muritani, sibu o wonnoo ko kalifu njogitaari e daabaaji. Hade ɗum o ardinooma ko juuti ATTM e SAFA

Heewɓe ina cikki ina jeyaa e ko addani mo toɗɗeede ɗoon, jeyegol makko e leñol jaayngol e leydi hee, hono Laglaal en. Ko ɗumɗoo woni ko ɓuri teskinde e ko haalaa e makko. So wonaa !

So wonaa ! Ko Saamori wul Bey, gardiiɗo CLTM (senndikaa) haali e makko koo. E wiyde Saamori, Hademiin ko neɗɗo « paaɗɗo hakkille, joganiiɗo won ɗeen kinɗe leydi ndii ngañgu mbonngu”  (Le Calame, ñalnde 21/08/2014). Ɗum noon, “o waawaa wallitde leydi ndii diwtude caɗeele wondi hannde ɗee.”

E miijo Saamori « Muritani sokli hannde ko neɗɗo jaajɗo hakkille, baawɗo fotndude moɓe renndo ngoo ». Cuɓagol Yahyaa wul Hademiin « hollitii haa laaɓi cer wonde Muhammed wul Abdel Asiis ina felliti jokkude politik mum ɗawgol ko ɓuri heewde e Muritaninaaɓe, ɓe goomuyel yimɓon seeɗa deŋi nder baasal ». O jokki heen ɗumɗoo kadi ina « seedtoo wonde gijaali feewde e won ɗiin goomuuji ɗi Abdel Asiis joopinoo nde woondata ndee, maa ciyne ». E wiyde Saamori toɗɗegol wul Hademiin ko « noddaango e wolde » (déclaration de guerre).  Ñalnde alkamiisa 21 ut 2014, guwarnama « kiiɗɗo » (njaafo-ɗee, keso oo) oo saaktaama. Ko ɓuri heewde e makko, ko heen ngonnoo. Kono won ko maantini e makko, so toɗɗegol rewɓe nayo hesɓe (kamɓe fof ko ɓe njeeɗiɗo) : Doktoor Faatma Habiib (Ngaynaaka); Faatma Faal Suweynaaye (Pinal e ñeeñal), Saawo Huleymata (Cukaagu e coftal ɓalli) e Hinndu Mintu Ayniina (Kalfinaaɗo fiyakuuji Magreb e Afirik e Muritaninaaɓe wonɓe caggal leydi).  Eɗen njaakorii tan maa ɓe kuccan golle ko yaaccii, sibu ko ina ɓura lebbi jeegom jooni, «laamu ko ko hoonti», yimɓe leydi ndii ina ɓeydoo tinde caɗeele nguurndam : ñalnde fof coodguuli ko ɓeydiiɗi, gila e liɗɗi, teewu, gaas, jinle nana tullinii baŋ-yoo-baŋ, beeli na lattinii, caɗeele safaara, caɗeele kisal …

Ciimtol : Bookara Aamadu Bah

 

Saawo Huleymata
Hinndu Ayniina