Seppo Selma : « Mbeelu añamnguraagu ina suddi en haa hannde »

0
1775
obama-selma.jpg

Gila Barak Obama ardii leydi Amerik ko ngol woni go’o ko omo haala keertinka e leñol ɓaleeɓe to leydi makko. Ɗum waɗi ko to wuro ina wiyee Selma, ñalnde 7 marse 2015, to o yahnoo tawtoroyeede seppo maanditaare duuɓi 50 « Bloody Sunday », woni « Aset Ƴiiƴiiwo ». Oon aset bonɗo kewnoo ko ñalnde 7 marse 1965 nde Martin Luther King ardii seppo ngam ɗaɓɓude jooltugol hakkeeji ɓaleeɓe to leydi Amerik. 

Gila Barak Obama ardii leydi Amerik ko ngol woni go’o ko omo haala keertinka e leñol ɓaleeɓe to leydi makko. Ɗum waɗi ko to wuro ina wiyee Selma, ñalnde 7 marse 2015, to o yahnoo tawtoroyeede seppo maanditaare duuɓi 50 « Bloody Sunday », woni « Aset Ƴiiƴiiwo ». Oon aset bonɗo kewnoo ko ñalnde 7 marse 1965 nde Martin Luther King ardii seppo ngam ɗaɓɓude jooltugol hakkeeji ɓaleeɓe to leydi Amerik. 

Barak Obama e wondude e John Lewis, gooto e ardinooɓe ngoon seppo e ndeen hitaande 1965, tawtoraama ndeeɗoo maanditaare, renndinnde ko ina ɓura 40 000 neɗɗo, arɓe mawninde e siftinde haa hannde paltoor feewde e ɓaleeɓe ina woodi e leydi Amerik, yeru mum ko baɗe añamnguraagu jokkude kewde e leydi hee.

« So woodiino biyɗo mi ma mi artu ɗoo ngam hollitde on persidaa afrik-ameriknaajo gadano, maa mi wiyatno ɗum : ko a kaangaaɗo ! hakkille alaa e maa ! a haalii fenaande ! » Yiɗde wiyde tan, seppunooɓe to Selma ndeen ɓee, mbaawaano ɗaminaade ɓaleejo ina waawi ardaade leydi ndii jooni jooni tan !

Ko ɗum nii addan Barak Obama wiyde wonde « añamnguraagu ina lutti woodde ». Ko ɗum kadi addani caɗeele koɗdigal hakkunde leƴƴi e nder leydi hee, haa arti noon e warngo ɓaleeɓe heewɓe tawi ko pliseeji raneeɓe pellata ɗum en, mbara ɗum en. Yeru mum ko warngo suka ɓaleejo to dowla Winsconsin walla warngo to Ferguson, maa to Cleveland walla New York. To Ferguson, wiɗto waɗanoongo caggal ngoon warngo, hollitii wonde huunde e ardiiɓe nokku oo ina njoganii ɓaleeɓe ngañgu. Ko ɗum nii addani mo wiyde “ko kewi Ferguson koo ina gasa tawa wonaa huunde teelɗunde, kono ko ñawu ngondaangu”.

« Kala cikkuɗo ko waɗi Ferguson koo, ko huunde teelɗunde, juumii no feewi. Kala cikkuɗo faandaare seppunooɓe ɗoo ɓee yettaama, juumii. Hay so ko kewi toon koo kewaano, eɗen nganndi wonde haa hannde mbeelu daartol añamnguraagu ina lutti e weeyde e dow men. »

Kono eɗen njenanaa sinno ko caggal 4 abril ɓennuɗo oo maanditaare ndee waɗnoo, Obama jajajtaano e wiyde wonde añanguraagu ina seedtini e nder polis won ɗiin dowlaaji e nder Amerik.

Bookara Aamadu Bah